Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp: – Regjeringen må stoppe salg av norsk selskap til Russland

Senterpartiet frykter at norsk forsvarsteknologi vil havne i hendene på russerne dersom salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines går igjennom.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl krever at regjeringen stanser salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap. Onsdag konfronterte hun utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) (med ryggen til) om saken i den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB
Senterpartiets Emilie Enger Mehl krever at regjeringen stanser salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap. Onsdag konfronterte hun utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) (med ryggen til) om saken i den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB

– Norsk forsvarsteknologi kan havne i kloa på Putin. Regjeringen må stanse salget, krever partiets stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Bergen Engines, som utvikler motorer til tog og skip, er i dag eid av britiske Rolls-Royce. De har nå solgt selskapet til russiskkontrollerte TMH International, som har betalt 1,6 milliarder kroner for å ta over motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret.

– Det er jo helt vilt at russerne skal vedlikeholde norske kystvaktskip, sier Mehl til NTB.

Hun minner om at statsminister Erna Solberg (H) så sent som i forrige uke forsikret Stortinget om at regjeringen med hjemmel i sikkerhetsloven kan stanse utenlandske oppkjøp i viktige strategiske interesser i Norge.

Søreide: Ikke mitt bord

I den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag tok hun opp saken med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Søreide viser imidlertid til at det ikke er hennes ansvar å vurdere om salget faller inn under sikkerhetsloven.

– Det er justisministeren og forsvarsministeren som må vurdere dette, sier Søreide til NTB.

Hun viser til at det er Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for sikkerhetsloven, mens det er Forsvaret som har ansvar for hvilke selskaper de ønsker å samarbeide med.

– Deler regjeringen bekymringen rundt dette salget?

– Bakgrunnen for at vi lagde en helt ny sikkerhetslov, var jo nettopp bekymringen for at dagens komplekse strukturer og mange aktører gjør at vi som land må være ekstra årvåkne på alle spørsmål knyttet til investeringer og slike ting.

Annonse

Anspent forhold

I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten, blir nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en trussel.

Norges forhold til Russland er også blitt tydelig mer anspent etter at amerikanske bombefly er blitt utplassert på Ørland i Trøndelag, der de skal trene sammen med norske styrker i en måneds tid.

Utplasseringen har møtt hard kritikk fra russiske myndigheter.

– Kan det å stanse et salg til et russisk selskap forverre situasjonen ytterligere?

– Det vil jeg ikke spekulere i, svarer Søreide.

– Diskuteres dette nå i regjeringen?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Sovet i timen

Den norske Helsingforskomiteen mener mye tyder på at TMH International har tette bånd til det russiske regimet. Det er grunn god nok til at regjeringen må bruke sikkerhetsloven for å stanse salget, mener Mehl.

– Det er en skandale at dette salget har passert. Har ikke regjeringen vurdert dette opp mot sikkerhetsloven? I så fall er det en enorm glipp, og regjeringen har sovet fullstendig i timen, sier hun.

Også Frps Christian Tybring-Gjedde og Aps Jette Christensen har sendt spørsmål om salget til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). I tillegg har Sjøforsvaret stilt seg kritisk til saken.

Næringsdepartementet har så langt uttalt at de anser salget mellom to kommersielle aktører, som noe departementet verken kan eller bør blande seg inn i.

(©NTB)

Neste artikkel

Nok en rettssak i kjølvannet av fregatt-forliset