Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp krever full sal når EUs jernbanereform behandles i Stortinget

Senterpartiet mener EUs fjerde jernbanepakke går på tvers av Grunnloven.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil ha full sal når Stortinget behandler EUs fjerde jernbanepakke. Hun håper Stortinget vil sende saken i retur til regjeringen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil ha full sal når Stortinget behandler EUs fjerde jernbanepakke. Hun håper Stortinget vil sende saken i retur til regjeringen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Senterpartiet kommer til å kreve behandling i full sal, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

– Det betyr at hver enkelt representant må gå i seg selv og vurdere om vedkommende kan stemme for et forslag som etter vår mening ikke er i tråd med Grunnloven, forklarer hun.

Fjerde jernbanepakke er en stor jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. I november skal Stortinget ta stilling til om reformen skal innlemmes i EØS-avtalen.

Senterpartiets standpunkt er at saken må avvises og sendes tilbake til regjeringen.

Arnstad forklarer dette med at regjeringen har valgt en tilnærming som etter Senterpartiets syn er i strid med Grunnloven.

Direkte maktoverføring

Når fjerde jernbanepakke nå skal innlemmes i EØS-avtalen, har regjeringen nemlig valgt å bryte med avtalens såkalte topilarstruktur.

Topilarstrukturen går ut på at Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein skal ha sitt eget kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet Esa i Brussel og Efta-domstolen i Luxembourg.

I fjerde jernbanepakke legges det i stedet opp til at EUs jernbanebyrå ERA, med hovedsete i franske Valenciennes, skal få myndighet til å treffe beslutninger direkte mot aktører i Norge.

Samtidig blir EU-domstolen i Luxembourg klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

Uenighet om Grunnloven

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte tidligere i år med at myndighetsoverføringen til EU er såpass begrenset at Stortinget kan avgjøre saken med alminnelig flertall etter Grunnlovens paragraf 26.

Denne vurderingen er Senterpartiet helt uenig i.

Partiet mener myndighetsoverføringen er inngripende, og at saken derfor må behandles etter Grunnlovens paragraf 115, som sier at Stortinget med tre firedels flertall kan samtykke i overføring av myndighet til «en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til».

Men Norge er ikke tilsluttet EU, påpeker Arnstad.

– Her mener vi at Stortinget vil overføre myndighet direkte til EUs jernbanetilsyn ERA og til EU-domstolen. Det er ikke i tråd paragraf 115 i Grunnloven, sier hun.

– Derfor mener vi saken må tilbake til regjeringen. Dette kan ikke Stortinget ta stilling til.

Konkurranseutsetting

Jernbanereformen har splittet det politiske Norge, spesielt fordi den innebærer skjerpede krav til konkurranseutsetting av togtilbudet.

Fra før har SV varslet at partiet vil si nei til jernbanereformen, og SV-leder Audun Lysbakken har uttalt at det beste vil være å utsette saken til etter valget neste høst.

Pakken er nå til behandling i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, som skal avgi sin innstilling 10. november.

Foreløpig dato for behandling i stortingssalen er 17. november.

Neste artikkel

Vedum om lagring av korn: – Regjeringa meiner alvor