Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp fikk med seg Ap på forslag om å skyte Mangen- og Hobøl-ulver

Et forslag om å instruere regjeringen til å tillate mer jakt på ulv innenfor ulvesonen ble ikke vedtatt i Stortinget natt til torsdag.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Senterpartiets Marit Arnstad hadde fremmet to forslag om rovdyr i forbindelse med debatten i etterkant av at regjeringen hadde presentert Granavold-erklæringen for Stortinget.

Ett av dem handlet om lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen, og hadde følgende ordlyd: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode. Lisensfellingsperioden forlenges hvis det er nødvendig slik at de nevnte ulveflokkene blir tatt ut.»

Avstemningen fant sted like etter midnatt torsdag, og forslaget ble ikke vedtatt. I tillegg til Senterpartiets representanter, stemte også Arbeiderpartiet for forslaget. 40 stemte for og stemte 59 mot, viser en oversikt fra Stortinget.

Bakgrunnen er at rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold i sommer fattet vedtak om at tre ulveflokker skulle kunne skytes innenfor ulvesonen, men like før jul skjermet Klima- og miljødepartementet to av flokkene, slik at det bare var Slettåsflokken i Trysil som kunne skytes. Her ble to ulver skutt første nyttårsdag. Perioden for lisensjakt innenfor ulvesonen går fra 1. januar til 15. februar.

Arnstad hadde også fremmet et forslag knyttet til lovfesting av Stortingets bestandsmål for de fire store rovviltartene i Norge.

Annonse

I dag er bestandsmålene definert i stortingsforlik. Ordlyden det ble votert over var «Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovfesting av Stortingets gjeldende bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv.» Forslaget fikk ikke flertall.

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte seg like før jul overfor Nationen om regjeringens vedtak om å ikke tillate jakt i Hobøl- og Mangenrevirene:

– Over lengre tid har regjeringen ført en politikk som er i strid med bestandsmålet selv om Stortinget i flere runder har vært helt tydelig på at dette skal nås. Erna Solberg bidrar til økte konflikter når det vedtatte bestandsmålet igjen ignoreres, sa han den gangen.

Bestandsmålet for ulv er definert til å være mellom fire og seks årlige ynglinger. Av dem må minst tre finne sted i revirer som helt og holdent ligger i Norge, mens ynglinger i grenserevirer teller som en halv yngling.

Siste offisielle bestandsmåling, som ble lagt fram i juni, konkluderer med at det var 10,5 ynglinger av ulv i Norge.

Neste artikkel

– Vi har en rovdyrpolitikk i Norge som er en suksess