Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp advarer mot Aps abort-liberalisering: – Dramatisk

Sp vil forsvare dagens abortlov i en ny regjering, sier Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe, helsepolitiker i Sp, advarer mot Aps forslag om å utvide selvbestemt abort til uke 18. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Kjersti Toppe, helsepolitiker i Sp, advarer mot Aps forslag om å utvide selvbestemt abort til uke 18. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeiderpartiets landsmøte stemmer i dag for det som kan bli en historisk utvidelse av abortloven: selvbestemt abort inntil uke 18.

Etter et kompromiss i partiet, har Aps redaksjonskomité lagt fram følgende forslag:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

– Jeg tolker forslaget til Ap som en klar utvidelse av abortgrensen til uke 18, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp til Nationen.

– Oppsiktsvekkende

Det er uklart om abortforslaget i praksis innebærer selvbestemt abort fram til uke 18, men redaksjonskomiteen legger vekt på at det i siste instans er kvinnen som har ordet om abort, mellom uke 12 og 18.

– Jeg mener at forslaget innebærer en dramatisk endring av en lov som har stått seg siden 1972. Loven er en praktisk innrettet lov som har balansert ulike hensyn: kvinners selvbestemmelsesrett og fosterets vern. Nå vil Ap gå bort fra dette prinsippet , og det er oppsiktsvekkende, sier Toppe.

Kan bli konflikt i rødgrønn regjering

– Hvis Aps landsmøte skulle gå for dette, hva tenker du om det - ut ifra en mulig rødgrønn regjering?

– Jeg tror nok at Sp kommer til å forsvare dagens abortlov og 12 ukers grensen, sier Toppe.

– Hvor viktig vil dette være for dere i mulige regjeringsforhandlinger?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Det får vi komme tilbake til når den tid kommer. Vi vil selvsagt kjempe for vår politikk.

Sp-politikeren håper Sp kan bli enig med Ap om utbredring av abortnemndene. Men hun setter foten ned for en avvikling av abortnemndene.

Toppe håper nå på «ro» i abortspørsmålet.

Bjørg Sandkjær, leder av Oslo Sp, støtter en lignende liberalisering av abortloven som Ap nå foreslår. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Bjørg Sandkjær, leder av Oslo Sp, støtter en lignende liberalisering av abortloven som Ap nå foreslår. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Abort-uenighet i Sps egne rekker

Men også i Senterpartiets rekker er det uenighet om abort. Sp har en dissens i utkastet til nytt partiprogram.

Mens flertallet i Sps programkomité står på å beholde dagens abortlov, ønsker et mindretall på to gå inn for en lignende abortlinje som Ap nå kan legge seg på.

I dissensen står det:

«Senterpartiet vil erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil 18. svangerskapsuke. Etter 18. uke gjelder dagens abortlov: etter utgangen av uke 18 i svangerskapet kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, og er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig kan det ikke gis tillatelse til svangerskapsavbrudd.

Det er Bjørg Sandkjær, leder av Oslo Senterparti, og Aleksander Øren Heen, fylkestingsrepresentant for Sp i Vestland, som ønsker seg en liberalisering i abortpolitikken i Senterpartiet.

Neste artikkel

Lover økt strømstøtte tidligere og vurderer begrensninger i eksporten