Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solberg bredt ut mot Aps miljøpolitikk

Gardermoen: Statsminister Erna Solberg sier Ap tyr til lettvinte klimaløsninger som ikke fjerner et eneste gram norske CO2-utslipp. Hun tar et kraftig oppgjør med alle dem som hevder at kun rødgrønn klimapolitikk virker.

I sin landsmøtetale fredag slo Erna Solberg tilbake mot den vedvarende kritikken om at klima har vært et neglisjert saksområde i regjeringens første halvår ved makten. Foto: Berit Roald, NTB / scanpix
I sin landsmøtetale fredag slo Erna Solberg tilbake mot den vedvarende kritikken om at klima har vært et neglisjert saksområde i regjeringens første halvår ved makten. Foto: Berit Roald, NTB / scanpix

I sin landsmøtetale fredag slo partilederen tilbake mot den vedvarende kritikken om at klima har vært et neglisjert saksområde i regjeringens første halvår ved makten. Ved flere korsveier er Solberg blitt hudflettet, både av miljøbevegelsen og den politiske opposisjonen, for ikke å ha løftet klima som et prioritert område.

Fredag så dette helt annerledes ut. Av den 37 sider lange talen var 13 forbeholdt klimatiltak, fra praktiske grep i norsk hverdag til de store internasjonale ordningene som skal kutte i de samlede utslippene.

Billig

Aps siste forslag om å overoppfylle Kyoto-avtalen med ti prosent synes Solberg er mer egnet til å få seg et billig medieoppslag enn å være seriøs klimapolitikk.

– Det høres ambisiøst ut. Men hele kuttet skal tas gjennom kjøp av FN-kvoter. Det gir ingen garanti for lavere utslipp. Aps forslag fjerner ikke ett gram norske CO2-utslipp. Det er et klimaløfte på billigsalg, sa Solberg.

Hun viste til at svekket tillit til FN-kvotene har fått prisen til å stupe. Kvoter tilsvarende ti prosent av Norges utslipp, det Ap foreslår å bruke penger på, koster nå om lag 170 millioner kroner.

– Vi har selvsagt 170 millioner, dersom det hadde løst klimaproblemet. Men det er ikke lettvinte løsninger vi trenger. Vi skal være en pådriver for reelle globale utslippskutt, og vi skal ta tak i egne utslipp. Vi trenger handling som fører til færre tonn CO2 i atmosfæren, ikke flere utredninger og dokumenter, sa statsministeren.

Fotavtrykk

Hun tok så for seg Aps skryteliste over miljøtiltak og hevdet at Høyre har satt sitt stempel på fire av fem store initiativ de siste årene: CO2-avgiften, innføring av klimakvoter, grønne sertifikater og den internasjonale skogsatsingen.

– Hva er så det femte klimainitiativet? Jo, det er den de rødgrønne ubeskjedent nok kalte sin månelanding. Vi så hvordan det gikk. Suksessen var så stor at de måtte vente til etter valget med å fortelle den gode nyheten om at testsenteret var selve hovedpoenget og at det hele derfor var en stor suksess, ironiserte statsministeren.

Hun tok så de 404 delegatene på landsmøtet med på en gjennomgang av hva som er gjort siden maktskiftet. Ikke overraskende var listen ganske lik den Frp-leder Siv Jensen presenterte for sine partimedlemmer forrige helg.

Annonse

– Det er vårrengjøring i regjeringskontorene. Mye støv har samlet seg. Det merkes at Norge har fått ny regjering. De største grepene ligger stadig foran oss, men retningen er tydelig, sa partilederen.

Hun tolket mandatet fra velgerne som forenkling, fornying og forbedring og mente at regjeringen klarer å fatte beslutninger fordi det er enighet om dette målet.

Omfavnelse

Deretter delte Solberg sjenerøst ut ros til Frp i sin alminnelighet, og Siv Jensen i særdeleshet. Mange delegater fikk hakeslipp over å høre at lederen for det partiet som for et år siden ble sett på som ekstremt og uforutsigbart, ble hyllet fra talerstolen på Høyres landsmøte, og det av partilederen selv.

– Mye har vært sagt om hvordan det ville gå dersom Frp fikk slippe løs på statsapparatet. Det viser seg jo at det går veldig bra. Alle systemer har godt av at noen stiller spørsmål som ikke har vært stilt, og ser på sannheter med et nytt blikk. Det gjør Frp, og det har vi alle godt av, sa Solberg.

Hun la til at Siv Jensen skal ha mye av æren for at regjeringen raskt er blitt et effektivt og offensivt arbeidsredskap.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen, sa regjeringssjefen.

Hun snakket også pent om samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, en avtale som i sitt omfang og sine mekanismer representerer noe helt nytt i Norge.

I opposisjonens leir mente Solberg at det for tiden er stusslig, men at regjeringen vil gi partiene den tiden de trenger for «å finne seg selv».

Neste artikkel

Meiner regjeringa sin vindkraftpolitikk er menneskerettsbrot