Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil Erna Solberg gjenåpne Norge

Gjenåpningen skal skje i fire trinn. Norge jobber med et eget korona-sertifikat, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) under presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP). Foto: Terje Pedersen / NTB
Statsminister Erna Solberg (H) under presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP). Foto: Terje Pedersen / NTB

Onsdag redgjorde statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget for hvordan hun gradvis vil gjenåpne Norge under koronapandemien.

Det skal skje i form av fire trinn. Solberg vil ikke gi noen datoer for når de ulike trinnene skal skje.

– Takten i gjenåpningen må bygge på data, ikke datoer, sa Solberg under sin redegjørelse.

Regjeringen vil i neste uke vurdere om de nasjonale tiltakene skal reduseres, og om det i større grad skal åpnes for lokale reguleringer.

Tre uker gjennom hvert trinn for gjenåpning

Barn og unge skal prioriteres når samfunnet nå skal gjenåpnes, ifølge statsministeren. Deretter kommer hensynet til økonomi og arbeidsplasser.

Regjeringen vil sette igang systematisk og regelmessig testing i skolene etter påske. Kommuner med høyt smittepress blant barn i skolealder vil bli prioritert.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen.

Regjeringens gjenåpningsplan inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn. Gjenåpning vil avhenge av tre faktorer: sykehusenes kapasitet, smittetall og vaksinasjon.

Slik er tidsplanen

Det første trinnet innebærer å komme tilbake til det tiltaksnivået Norge hadde før 25. mars. Da ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

Trinn to vil ifølge regjeringen forhåpentligvis begynne innen slutten av mai, mens trinn tre kan være fullført innen slutten av juni.

– Norge jobber med å utarbeide koronasertifikat

Solberg sier at det nå er satt til sammen én million doser koronavaksiner i Norge.

– Våre beste anslag over at alle over 18 år har fått tilbud om første dose i løpet av juli, sier statsministeren.

Norge arbeider også nå med å utarbeide et koronasertifikat, for å kunne åpne opp mer og raskere, ut ifra dokumentasjon om test og vaksinestatus.

Dette åpnes det for på trinn 1:

Ifølge NTB, vil regjeringen på trinn 1 vurdere å åpne for:

* Inntil 5 gjester i private hjem.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.

* Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

* Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

Dette åpnes det for på trinn 2:

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 2 vil det:

Annonse

* Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.

* For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer.

* Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.

* Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

* Reiser innenlands kan gjennomføres.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

* Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

* Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Dette åpnes det for på trinn 3:

Her vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles, ifølge NTB.

* Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

* For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

* Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

* Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

* I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

* Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

* Det vil også åpnes for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

* Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Dette åpnes det for på trinn 4:

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.

– For tidlig å si noe om 17. mai-fering

I april vil regjeringen komme tilbake med informasjon om årets feiring av nasjonaldagen.

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai, er det for tidlig å ta stilling til nå, sa statsminister Solberg (H).

I løpet av mai vil det også komme svar om rammene for festivaler og andre arrangementer som er planlagt til sommeren.

Neste artikkel

Mann omkom i arbeidsulykke på fiskebåt utenfor Troms