Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdyr-skuffelse over statsbudsjettet

Både Senterpartiets Sandra Borch og Småbrukarlagets Merete Furuberg er skuffet over regjeringens pengebruk på rovdyrfeltet.

Sandra Borch fra Senterpartiet mener statsbudsjettet er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side i rovdyrproblematikken. Foto: Siri Juell Rasmussen
Sandra Borch fra Senterpartiet mener statsbudsjettet er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side i rovdyrproblematikken. Foto: Siri Juell Rasmussen

Torsdag la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Sandra Borch fra Senterpartiet reagerer på det hun kaller en ansvarsfraskrivelse i rovdyrproblematikken. Småbrukarlaget mener forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovdyrutsatte områder er underfinansiert.

– Etter alle debatter og engasjement om rovdyr de siste årene velger regjeringen å redusere i erstatningsordningen for beitedyr som er tatt av rovdyr. De kutter 8 millioner kroner, og det vil få alvorlige konsekvenser for bønder som ikke får kompensasjon når dyrene deres blir drept av rovdyr, sier Borch.

SAMLESIDE: Les alle Nationens artikler om statsbudsjettet 2018

Hun mener statsbudsjettet vil føre til at rovdyrkonfliktene vil bli større i mange av landets fylker.

– Vi ser konturene av en rovdyrpolitikk som bryter alle Stortingets forutsetninger om at det skal være mulig å drive en livskraftig beitenæring og tamreindrift i Norge. Dette skjer under en Høyre- og Frp-regjering, to partier som ellers har gjort seg høye og mørke i disse spørsmålene, sier Borch.

Les også: Kutt i skogvern på 50 millioner

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag viser til at det i saldert budsjett for 2009 ble satt av 80,5 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt, såkalte FKT-midler.

– Bare en inflasjonsjustering av midlene utgjør 15 millioner kroner. I budsjettet for 2018 er det satt av 70 millioner kroner, sier Furuberg.

Les også: Lahnstein: – Regjeringa bryter løftene den har gitt skognæringa

FKT-midlene skal også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling. I alt 20 millioner kroner går til dette formålet.

– Dette betyr at midler til de tradisjonelle FKT-tiltakene nå i realiteten bare utgjør 50 millioner kroner. I forhold til behovet er dette en klar underfinansiering, sier Furuberg.

Annonse

Les også: Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern

Småbrukarlaget viser til at forvaltningsområdene for gaupe, jerv, bjørn og ulv dekker om lag 55 prosent av Norges landareal. Innenfor de rovviltprioriterte områdene finner man 53 prosent av dem som driver aktivt landbruk i Norge, 60 prosent av alt jordbruksareal i drift, 30 prosent av landets sauer og lam, og halvparten av arealet som benyttes av samisk reindrift.

– Dette viser at det er svært mange som blir rammet av den rovviltpolitikken som føres. Posten for forebyggende og konfliktdempende midler må økes, sier Furuberg.

Les også: Glede i skogen over å slippe momsregistrering

I budsjettet for 2018 er det for første gang avsatt midler til konfliktdemping i kommuner innenfor ulverevir. Det er satt av 20 millioner kroner. Det er kommunene som selv avgjør hvilke tiltak de vil sette inn.

Senterpartiet mener regjeringens 20 millioner kroner til tiltak med ulverevir i Hedmark, Østfold og Akershus er en «avledningsmanøver for å dekke over den uholdbare situasjonen som følger av regjeringens rovdyrpolitikk».

– Dette er midler til konfliktdempende tiltak som realiteten er midler som skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt. Det er ikke med på å løse utfordringene rundt rovdyrproblematikken regjeringa har satt oss i. Hvis de hadde tatt alvoret inn over seg, hadde de rettet midlene til tapsreduserende tiltak i stedet, sier Borch.

Les også: Dale vil ta støtta frå frivillige organisasjonar

Skogeierorganisasjonen Norskog synes det er vanskelig å se logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.

– Det er et tiltak som virker konfliktfremmende snarere enn konfliktdempende. Kommunens tap når det gjelder ulv knytter seg til tapte skatteinntekter. De som bærer de virkelige tapene er de næringsdrivende. Tatt i betrakting at det fortsatt ikke er på plass en kompensasjonsordning for tapte utmarksinntekter, er dette en svært underlig tilnærming til problematikken, heter det i en pressemelding fra Norskog.

Neste artikkel

Frp klatrer på ny meningsmåling