Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdata: – Har vandret helt fra Finland eller Russland

Rovdata har undersøkt DNA til ulven som ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger torsdag. Prøvene viser opphav i Finland eller Russland.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Vi kan fastslå at ulven er en immigrant. Den ble først observert nord for Funäsdalen i Sverige, fire mil inne på svensk side. Her ble det tatt to ekskrementprøver den 23. oktober, opplyser Øystein Flagstad i Rovdata til Østlendingen.

Det er også tatt prøver av ulven 2. og 3. november og tidligere denne uken. Begge gangene i Engerdal kommune, henholdsvis ved Kvitvola og i Elgå.

I reinbeitedistriktet rundt Elgå er det totalt blitt funnet fire reinkadavre.

Annonse

Skjermes fra jakt

Grunnen til at ulven er blitt flyttet er at det igangsettes lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen fra og med 1. desember. Myndighetene ønsker å skjerme ulver som kan tilføre den innavlede skandinaviske ulvestammen nye gener fra jakt.

– Den sørskandinaviske ulvestammen på rundt 400 ulver er sterkt preget av innavl. Rundt 100 av ulvene er enten helnorske eller grenseulver. Stammen har behov for nye og friske gener, sier Flagstad til Østlendingen.

Hannulven er merket slik at forvaltningen kan følge med.

Neste artikkel

«Lucy» ble fredag felt etter to års jakt