Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rogaland vil vente på stortingsvedtak før eventuell samanslåing

Eit ekspertutval la torsdag fram forslag til nye oppgåver for fylkeskommunane. Fylkesordføraren i Rogaland vil vente på eit eventuelt vedtak før dei tek opp at diskusjonane om vestlandssamanslåing.

Kommunalminister Monica Mæland møtte i januar representantar for dei fire fylkeskommunane på Vestlandet. Bak: fylkesordførar i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap), framme f.v.: fylkesvaraordførar i Rogaland Marianne Chesak, kommunalminister Monica Mæland (H), fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun (Ap) og fylkeskordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling (Sp). Foto: Margunn Sundfjord / NP

– Det er ei lang og interessant liste som no er lagt fram. Det var mange forslag til oppgåveoverføringar som ser bra ut, mellom anna innanfor forsking og kultur, seier fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal til Nynorsk pressekontor.

– Rogaland kan klare oppgåvene aleine

Fylkestinget i Rogaland har tidlegare vedteke at omfanget og karakteren på dei nye oppgåvene skal avgjere om det blir nye diskusjonar om fylkessamanslåing med Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Sjølv om det no er lagt fram forslag til nye oppgåver, vil vi vente på eit vedtak frå Stortinget før vi tek opp att diskusjonen i fylkestinget, fortel Tengesdal.

Basert på framlegget frå ekspertutvalet meiner ho det ikkje er nokon grunn til at Rogaland ikkje skulle kunne stå aleine dersom oppgåvene som no ligg føre blir vedtekne.

– Framlegget er forma med utgangspunkt i at Rogaland held fram som eige fylke. Difor er det ikkje noko som tilseier at Rogaland ikkje skulle klare dei nye oppgåvene aleine, seier fylkesordføraren.

Ber Stortinget følgje framlegga

Annonse

Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, er nøgd med framlegget til nye oppgåver.

– Oppgåvene utvalet føreslår, vil gje eit vitalt regionalt folkevalt nivå og ein demokratigevinst. Ved å politisere oppgåver og leggje dei til eit politisk folkevalt nivå, får vi betre sjanse til auka påverknad, seier ho i ei pressemelding.

Følling peiker på at når Stortinget har vedteke regionreforma, må dei syte for ei solid overføring av oppgåver til det folkevalde nivået.

Totalt vil forslaga medføre ein budsjettauke på 23,5 milliardar. Noko som svarar til eit auka rammebudsjett for fylkeskommunane på 32 prosent.

Neste artikkel

Høgresida har aldri vore god på næringspolitikk