Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødt: Nei til vindkraftparker, ja til grønn industri

Rødt vil ha stans i bygging av vindkraftparker på land. Samtidig vil partiet kutte utslippene med hele 60 prosent og bruke oljepenger på grønne industrier.

Maks tre vindmøller kan godtas, mener Rødt, som vil ha stans i all bygging av større vindkraftanlegg på land. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Maks tre vindmøller kan godtas, mener Rødt, som vil ha stans i all bygging av større vindkraftanlegg på land. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men utenlandske selskaper skal ikke tjene penger på norsk vind, går det fram av en resolusjon som ble vedtatt søndag.

Rødt er sterkt bekymret for utviklingen i det norske kraftmarkedet og viser til at høye strømpriser har gjort det attraktivt å bygge ut store vindparker i Norge, også for utenlandske storselskaper.

Profittfri energipolitikk

– Det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressurser bør eies av det offentlige og komme det norske folket til gode, heter det i resolusjonen.

Partiet ytterst til venstre går inn for å stanse eksport av norskprodusert energi til andre land og erstatte dagens kraftpolitikk med en energilov som skal sikre at norsk kraft blir en profittfri ressurs for befolkningen.

Etter en heftig debatt lørdag, der flere delegater argumenterte for vindmøller av klimahensyn, falt partiet søndag ned på en felles uttalelse om at Rødt støtter aktivister og lokalbefolkning som vil stanse vindkraftanlegg.

– Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge, heter det i resolusjonen. Det betyr i praksis nei til anlegg med flere enn to vindmøller.

I stedet for å bygge flere vindmøller må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi utnyttes bedre, og det må satses mer på flytende havvind, mener Rødt.

Klimakutt og grønn industri

Annonse

Partiet går også inn for å kutte utslippene av klimagasser med 60 prosent på 11 år. Det skal blant annet skje gjennom en storstilt satsing på grønne industrier. Rødt vil bruke oljepenger til å opprette både et nasjonalt industrifond, som skal satse på grønn industri, og et grønt infrastrukturfond for å bygge ut klimavennlig infrastruktur.

I tillegg tar partiet til orde for differensierte drivstoffpriser for å bremse bilkjøring i sentrale strøk.

Rødt foreslår også en ny ordning med såkalte hvite sertifikater som skal belønne energieffektivisering og energisparing.

Striden vokser

Striden om vindkraft har vokst i styrke den siste tiden, og Rødts vindmøllevedtak kom samme dag som DNT arrangerte støttemarsj for naturen 22 steder landet over for å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

I slutten av mars sendte NVE ut en plan for vindkraft på land på høring. I planen defineres 13 områder som egnet for vindkraft, som berører i alt 98 kommuner.

Både på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet har det vært kraftig motstand mot planene om bygging av større vindkraftanlegg.

I april vedtok kommunestyret på Frøya stans i den planlagte vindkraftutbyggingen i øykommunen i Trøndelag, men fredag ble vedtaket kjent ugyldig av Fylkesmannen.

Også på Frps landsmøte forrige helg var vindkraft et stormfylt tema. Deler av partiet ville ha et totalforbud, men partiet landet til slutt på at det skal være opp til kommunene om de vil ha vindmøller eller ei.

(©NTB)

Neste artikkel

Frå mjølk til frontfigur i vindmøllekamp