Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil øke innsatsen mot fremmede arter

Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til tiltak mot skadelige fremmede arter i naturen.

Lupiner er blant fremmedartene som vurderes som en trussel mot Norges naturlige økosystemer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.
Lupiner er blant fremmedartene som vurderes som en trussel mot Norges naturlige økosystemer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Fremmede skadelige arter er en sterkt økende trussel mot norsk naturmangfold. I statsbudsjettet som legges fram mandag, øker regjeringen derfor støtten til å bekjempe disse, etter det NTB kjenner til.

Annonse

Regjeringen vil også øke bevilgningene til forvaltingen av verneområder i Norge med 16 millioner kroner, dels til å bekjempe fremmede arter og dels til fjerning av søppel.

Det settes av seks millioner kroner til å ansette seks nye nasjonalpark- og verneområdeforvaltere.

I artsdatabankens nyeste kartlegging ble til sammen 127 fremmede arter vurdert til å utgjøre svært høy risiko for Norges naturlige økosystemer. Blant dem er stillehavsøsters, lupiner og rynkerose. Pukkellaks er blant artene som ble vurdert til å utgjøre en høy trussel.

Neste artikkel

Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften