Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil ha lengre jaktperiode utafor ulvesona

Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv utafor ulvesona til 1. april. Målet er å redusere skader for beitenæringa.

Klima- og miljødepartementet foreslår at det skal bli tillatt å jakte ulv i en lengre periode utafor ulvesona enn det er i dag. Foto: Creative Commons

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår å utvide lisensjaktperioden for ulv med én måned og ei uke utafor ulvesona.

Departementet foreslår å endre rovviltforskriften slik at lisensfellingsperioden utafor ulvesona utvides til 25. september – 30. april, går det fram av høringsbrevet.

Departementet har lagt opp løpet slik at den ekstra vårmåneden kan gjøres gjeldende allerede i år, skriver avisa Arbeidets Rett.

Hensyn til beiteområder

Ulvesona dekker hele Østfold og Oslo, og store deler av Hedmark og Akershus. I Hedmark utgjør Glomma store deler av den vestlige grensa for ulvesona. I øst avgrenses ulvesona av svenskegrensa.

Det er ikke dokumentert etablerte ulverevirer utafor ulvesona, og forlengelsen vil dermed medføre at det er ulver på streif som får utvidet jaktperiode.

«En forlengelse av lisensfellingsperioden på våren kan virke konfliktdempende og redusere omfanget av enkeltsøknader om skadefelling», skriver KLD.

Annonse

Naturmangfoldloven krever at departementet skal gjøre en avveining mellom naturmangfoldshensyn og øvrige viktige samfunnsinteresser og samiske interesser. KLD skriver at «det nettopp er slike øvrige samfunnsinteresser som i denne saken har gjort at departementet foreslår å forlenge lisensfellingsperioden i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen».

I fjor sto én streifulv for for at minst 309 sauer og lam ble drept i Gran, Hadeland og på Toten. Det utgjorde mer enn halvparten av de dokumenterte ulvetapene i 2017. Det er nettopp slike hendelser som KLD ønsker å unngå med en utvidet lisensjaktperiode.

Samtidig som elgjakta

Hvis lisensjakta begynner 25. september, sammenfaller det med starten på elgjakta.

«Erfaringsmessig vil en stor andel av lisensjegerne på ulv også være involvert i elgjakt, og så lenge lisensfelling er avgrenset av fastsatt kvote, mener departementet det kan være rom for en slik samordning av jaktstart på elg og lisensfelling av ulv», skriver KLD i høringsbrevet.

Departementet ønsker ikke å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesona utover perioden 1. januar–15. februar av hensyn til ynglende ulv og til stabile forhold for ulvevalper og skriver i høringsbrevet at de ikke kan se at det finnes kunnskap som tilsier at det er faglig forsvarlig å utvide fellingsperioden innenfor ulvesona.

Neste artikkel

MDG: – Det er et svik mot de unge. Det er et svik mot klimaet