Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringa vraker planene om å endre tilskudd til veterinærvakt

Regjeringen bøyer av for presset og skrinlegger planlagte endringer i veterinærvakttilskuddet. Dermed avblåses store kutt for mange kommuner.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) avslørte tirsdag at tilskuddene til veterinærvakta vil bestå, på tross av forslaget om å legge det inn i de generelle tilskuddene til kommunene. Foto: Kari Nygard Tvilde
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) avslørte tirsdag at tilskuddene til veterinærvakta vil bestå, på tross av forslaget om å legge det inn i de generelle tilskuddene til kommunene. Foto: Kari Nygard Tvilde

Regjeringa varsla tidligere i år at tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom åpningstid skulle innlemmes i det generelle rammetilskuddet til kommunene fra 1. januar 2020. Flere ytret seg kritisk til den nye foreslåtte ordningen, og nå har regjeringa snudd.

– Jeg har vært opptatt av det ikke må bli vanskeligere å komme seg ut til besetninger der avstanden er størst. Ordninga som den er i dag har fungert. Der avstandene er store har det vært mulig å få hjelp, og det har vært viktig for meg at de fortsatt skal kunne få den hjelpa, sier Bollestad til Nationen.

Har fått mange tilbakemeldinger

Nå blir tilskuddet likevel ikke en del av rammeoverføringene. Det kunne landbruks- og matminister Olaug Bollestad fortelle da hun tirsdag besøkte Lofoten for blant annet å dele ut den nasjonale kulturlandskapsprisen til Uttakleiv i Vestvågøy.

Annonse

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bønder og veterinærer som har vært bekymret for at tilgangen på klinisk veterinærvakt ville bli dårligere når tilskuddet skulle flyttes. Dette er innspill vi har lyttet til, sier Bollestad.

– Jeg er opptatt av å sikre beredskapssituasjonen, sier hun.

Utredningene viste at hvis pengene skulle ha blitt fordelt som rammetilskudd, hadde om lag 50 millioner kroner forsvunnet fra distriktene til de store byene. Oslo ville fått over 25 millioner kroner, 24 millioner mer enn i dag. Flere av de minste vaktdistriktene ville mistet 90 prosent av sitt tilskudd. Bergen, Stavanger og Trondheim ville også fått millionøkning i sine overføringer.

Næringskomiteen på Stortinget signaliserte at de ville fordelt penger etter det såkalte landbrukskriteriet. Det ville ha dempet noe av den store omfordelinga, men likevel ville mange distrikter ha tapt penger.

Landbruks- og matministeren, som selv har vært ordfører, sier til Nationen at det kan bli en utfordring lokalt når det blir for mange øremerkede midler.

– På generelt grunnlag er det bra med mest mulig frie overføringer til kommunene, så lokalpolitikerne kan finne gode løsninger som passer for seg og sin kommune. Men i dette tilfellet ville det gitt noen uheldige utslag til ulempe for distriktsjordbruket, sier Bollestad.

Neste artikkel

Kan de endre tysk landbruk?