Raudgrønt fleirtal og Sp er tredje største partiet

Dei raudgrønne ville hatt fleirtal om det hadde vore val i dag, viser Nationen-måling. Senterpartiet er i siget og snik seg inn som landets tredje største parti.

– Kvart einaste år sidan 2014 har vi hatt forsiktig medlemsvekst. Den må vi få til å halde fram. Eg trur på medlemsstrategien vår. Vi kallar det ein kaffebordstrategi, der vi møter folk over heile landet, snakkar med dei og får nye idear, seier Sp-leier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Kvart einaste år sidan 2014 har vi hatt forsiktig medlemsvekst. Den må vi få til å halde fram. Eg trur på medlemsstrategien vår. Vi kallar det ein kaffebordstrategi, der vi møter folk over heile landet, snakkar med dei og får nye idear, seier Sp-leier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Målinga viser kor viktig fireprosentgrensa er i norsk politikk, seier Johannes Bergh, valforskar ved Institutt for samfunnsforsking.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tidligere statsminister Kåre Willoch er død