Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Professor: Ulvemerkinga var ulovlig

Vidar Helgesen burde ha stanset ulvemerkinga fram til tolkninga av lovverket var avklart, mener professor ved Institutt for offentlig rett hos Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald. Han mener merkinga var ulovlig.

Ulver fra minst fire revirer ble merket i vinter. Merkinga foregikk blant annet ved å skyte bedøvelsespiler fra helikopter, slik at bakkemannskapet kunne nå fram til ulven. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn
Ulver fra minst fire revirer ble merket i vinter. Merkinga foregikk blant annet ved å skyte bedøvelsespiler fra helikopter, slik at bakkemannskapet kunne nå fram til ulven. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

I vinter er ulver fra minst fire ulvelokker blitt merket av Statens naturoppsyn, etter at Vidar Helgesen rett over nyttår ba om radiomerking av ulver for å kunne kartlegge deres oppførsel. Merkinga har vært kontroversiell både hos ulvetilhengere og -motstandere, men få har gått like langt som jussprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo (UiO):

– Jeg mener at ulvemerkingen skjedde i strid med dyrevelferdsloven, sier han til NRK. I januar gikk Dyrevernalliansen ut og kalte merkinga «dyreforsøk som politisk spill.»

• Les også: Her går ulvene som er utenfor ulvesonen

Ulvene har blitt jaget med helikopter over lange avstander, for deretter å ha blitt merket av bakkemannskap. Nationen kjenner til at også veterinærer som har deltatt i merkinga, har reagert på den dyrevelferdsmessige siden av det.

Ikke hensyntatt

– Å definere det som en forvaltningsmerking innebærer at man kommer utenom de regler som gjelder merking for forskningsformål eller utdanningsformål. Da hadde det vært søknadspliktig. Problemet er at da gjelder regelen i dyrevelferdslovens paragraf 9, som sier at medisinske inngrep ovenfor dyr bare skal gjøres ut fra hensyn til dyrets velferd, og det er det ikke snakk om her, sier jussprofessor Fauchald til kanalen.

• Les også: – Merkelig grep å begynne med ulvemerking nå

Miljødepartementet har fått klarert at merkinga er lovlig, ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljødepartementet.

Annonse

– Vi var i kontakt med Landbruks og matdepartementet, som forvalter dette regelverket, slik at vi er på trygg juridisk grunn når vi kaller dette forvaltningsmerking, sier han til NRK. Og fastholder at merkinga ikke faller innenfor definisjonen av dyreforsøk.

Vise handlekraft

Fauchald mener departementet har brutt med paragraf ni i dyrevelferdsloven, som handler om operative inngrep mot dyr.

• Les også: Miljødirektoratet: Ikke tegn til unormal atferd fra merket ulv

– Jeg synes dette vitner om ad-hoc administrasjon. Man foretar merkingen for å vise at man gjør noe raskt og effektivt i forhold til de problemstillingene som nå er satt på spissen. Jeg vil si at her har man forsømt seg. Forvaltninga burde ha lagd en forskrift om forvaltningsmerking på ville dyr, for det trenger man i Norge i dag, ikke bare av hensyn til ulv, men også andre dyr man vil holde oversikt over, sier han til NRK.

Helgesen utsatte den planlagte jakta i vinter, etter eget utsagn for å få tid til å avklare det juridiske rundt den. Da burde han i samme slengen utsatt merkinga, mener Fauchald.

• Les også: Sporet ulv, fikk bildekkene skåret opp

Neste artikkel

Redusert straff for utsultede storfe