Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Per Sandberg: – Ingen har solgt så mye av fellesskapet som Ap

Ap møtte sin egen tidligere privatisering i døra under sin aksjon mot salg av Norge i spørretimen i dag. Statsråd Jon Georg Dale fastholder at Statskog-salg er viktig for næringa.

Frps Per Sandberg mener Ap må feie for egen dør før de begynner å kritisere andre for privatisering. I dagens spørretime sa han at han mener Frp tar landet i riktig retning. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix
Frps Per Sandberg mener Ap må feie for egen dør før de begynner å kritisere andre for privatisering. I dagens spørretime sa han at han mener Frp tar landet i riktig retning. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Statskog

Statskog SF er et statsforetak opprettet i 1993.

Formålet er å « forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og tilgrensende virksomhet. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet.»

Statskog er Norges største grunneier, og hoveddelen av deres utmarkseiendommer ligger i Nordland og Troms.

I 2010 kjøpte Statskog omtrent 1,1 millioner dekar fra Orkla, og også mye skog av SB Skog som var eid av Borregaard. I ettertid ble det besluttet å arrondere, eller selge, mye av dette arealet til private.

I går varslet Arbeiderpartiet at de onsdag ville kjøre en aksjon i den ordinære spørretimen, om salg av Norge. Totalt hadde partiet forberedt 18 spørsmål som gikk på privatisering og salg av statlige eiendeler eller aksjer i diverse selskaper, i tillegg til dereguleringer - som konsekvensene av endringer i konsesjonsloven.

Møtte seg selv i døra

Flere av statsrådene som fikk spørsmål fra partiet, påpekte at Ap selv hadde en lang historie med privatisering av statlige bedrifter og salg av statlige aksjer:

– Den som virkelig har solgt landet, de siste 15 årene, er Stoltenberg-regjeringen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les også: Debatt: «Kvikkas – eller spillet for galleriet»

– Iingen har solgt så mye av fellesskapet gjennom tidene som Ap, sa fiskeriminister Per Sandberg, som blant annet viste til salg av Statoil, DNB-aksjer og fiskefôrselskapet Ewos, blant annet. Han mente også at det er Ap som må ta skylda for utviklinga av trålerfisket i Nord-Norge, og sa i sitt innlegg at antallet kystfiskee i Finnmark nå stiger, for første gang på mange år.

Også landbruksminister Jon Georg Dale påpekte, på spørsmål om privatisering av Statskog, at Ap selv tok initiativ til nedsalg da de satt i regjering.

– Hva gjør at partiet nå har snudd, lurte statsråden på.

Hovedsakelig lokale kjøpere

Dale fikk i alt tre spørsmål stilt til seg, to av dem handlet om statskog, det siste om foreslåtte endringer i konsesjonsloven. Alle spørsmålene ble gjengitt i saken på nationen.no i går.

Spørsmålet Knut Storberget stilte, dreide seg om Statskog-salg. Storberget spurte om regjeringa var villig til å stanse ytterligere salg, og sa i sitt spørsmål at han mener det nå er solgt nok. I sitt svar påpekte Dale at det var Ap-regjeringa som i sin tid tok initiatiav til salget, uten at de da satte noen grense for hvor mye som skulle selges. Samtidig sa han hva han som statsråd tenker om salget:

Les også: Tverrpolitisk støtte til Ap-forslag om fiskerettigheter

Annonse

– Det er stort sett lokale skogeiere som kjøper, 70 prosent er solgt til skogeiere bosatt i samme kommune som skogen. I tillegg har Miljødirektoratet kjøpt en del, kommunene selv har kjøpt skog og skogeiere i nabokommuner har kjøpt. Salget av skogeiendommene er dermed en betydelig styrking av det lokale eierskapet. Det er det viktigste for meg, og salget vil fortsette, sa han.

Det advarte Storberget mot.

– Min sterke oppfordrning er at man tenker seg om. Det å selge store arealer, som gjøres nå, er irreversibelt, sa han.

– Kan bli en annen struktur

Odd Omland stilte spørsmål om konsekvenser av foreslåtte endringer i konsesjonsloven, og lurte på om reaksjonene mot regjeringas forslag - blant annet å heve arealgrensa - påvirket Dales syn på saken. Omlands argument var at det ville endre eierstrukturen, ettersom mange gårder, spesielt små gårder, da ikke lengre ville være omfatta av konsesjonsreglene.

– Jeg vil ikke skrinlegge forslagene om endringer i loven. Det stemmer at det kan bli en annen eierstruktur i jordbruket med disse forslagene. Det ser jeg som grunnleggende positivt, sa Dale, og pekte på andelen leiejord i jordbruket. Leiejordandelen har gått opp, og det tolker statsråden som et tegn på at eierstrukturen må endres.

Les også: Splittelse om delprivatisering av Statkraft

– Vi må sørge for et velfungerende eiendomsmarked, der folk kjøper for å drive og fordi de ønsker å skape lønnsomme arbeidsplasser. Bøndene vil gjøre like gode vurderinger som vi er i stand til fra kontoret i Oslo, sa ministeren. På spørsmål om hva han tenkte om faren for at utenlandske storinvestorer kan gå in uten boplikt, svarte han følgende:

– Jeg anser det som svært lite sannsynlig at store utenlandske kapitalinteresser vil eie eiendommer med driveplikt. At det fortsatt skal være driveplikt ligger inne i forslaget i dag. Jeg er helt sikker på at dette gir nye muligheter og lys i husene i distriktene, sier han.

Dale påpekte i sine innlegg også at småbruk er populære i eiendomsmarkedet og at mange, spesielt unge, ønsker å produsere mat på egen eiendom.

Neste artikkel

Skogen rundt tretopphyttene borte på få timer: – Jeg er enormt skuffet over det offentlige