Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny lov skal rydde opp i dagligvarebransjen

Regjeringen la fredag frem en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Formålet er å redusere konfliktnivået i bransjen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fredag frem en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fredag frem en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dagligvarebransjen er i dag preget av flere utfordringer, med blant annet for få aktører og store etableringshindringer. Det er også en uheldig forretningskultur i deler av bransjen. Regjeringen har derfor satt i gang flere tiltak for å møte disse utfordringene, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Målet med denne loven er ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen, og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Vil redusere konfliktnivået i bransjen

Regjeringen la frem loven om god handelsskikk fredag. Deretter skal den behandles i Stortinget. Et nytt dagligvaretilsyn skal håndheve loven. Tilsynet skal holde til i de samme lokalene som Forbrukertilsynet i Grenlandsområdet.

– Mange aktører forteller om utfordringer som mangel på skriftlige avtaler og etterligninger av avtalemotpartenes produkter. Målet med loven er å rydde opp i slike uryddige forhold, sier næringsministeren.

Sjekk ut hele lovforslaget

Annonse

Det legges opp til at håndhevingen av loven først og fremst skal skje gjennom veiledning og informasjonsarbeid mot bedriftene. Sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom dette ikke virker. Dette blir en oppgave for det nye tilsynet, som skal håndheve loven.

Flere tiltak på dagligvareområdet

Utfordringene i dagligvaremarkedet er sammensatte og det er ikke ett enkelt tiltak som kan løse alt. Den utfordrende konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet må møtes gjennom flere tiltak. Derfor har regjeringen gitt mer penger til Konkurransetilsynet for at de skal etterforske flere saker om mulig brudd på konkurranseloven. Konkurransetilsynet skal dessuten drive med mer omfattende markedsovervåkning, melder regjeringen.

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen bruke 6,5 millioner kroner på denne satsingen, og i forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått 8,5 millioner kroner.

Konkurransetilsynet har i tillegg kartlagt dagligvarekjedenes innkjøpspriser, som viser at det er store forskjeller. Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i innkjøpspriser. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre en slik regulering.

Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet våren 2020. Der vil flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen bli vurdert.

– Utfordringene i dagligvaremarkedet er sammensatte. Det er behov for en rekke ulike typer tiltak for å bedre situasjonen, og vi er godt i gang, sier næringsministeren.

Neste artikkel

Oda skal konkurrere mot lavpriskjedene på pris