Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

Høyre roser Ap og Frp etter å ha kommet i mål med forhandlingene. Forsvaret blir styrket med 310 ansatte neste år og Hæren loves helikopterstøtte på Bardufoss i 2024.

Arbeiderpartiet, Frp og regjeringen enige om forsvarsplan. Her øver Telemarkbataljon. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren
Arbeiderpartiet, Frp og regjeringen enige om forsvarsplan. Her øver Telemarkbataljon. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren

Partiene på Stortinget avsluttet fredag samtalene om den nye forsvarsstrukturen i årene 2021–2024.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier Ap ikke vært med på noe forsvarsforlik, men tar allikevel deler av æren for planen som legges fram.

– Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier Huitfeldt , som leder utenriks- og forsvarskomiteens, til NTB.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av forsvarskomiteen, og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB
Anniken Huitfeldt (Ap), leder av forsvarskomiteen, og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er Frp som sikrer regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen. Men vi har gjort en svak plan litt bedre, fortsetter hun.

Utfallet av komitébehandlingen innebærer at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen har lagt opp til. Det er nå flertall på Stortinget for å trappe opp bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 300 ansatte i 2021.

Flere folk

Det er nå flertall på Stortinget for å trappe opp bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 300 ansatte i 2021. Opprinnelig var det bare lagt opp til å øke bemanningen med 57 ansatte neste år.

Samtidig er det ifølge Huitfeldt tatt et første skritt i riktig retning i arbeidet med helikopterstøtte til Hæren.

– Det skal være dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron, sier hun.

– Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun.

Frps Morten Wold sier økt helikopterkapasitet har vært noe av det viktigste for partiet.

– Dette vil gjøre våre mannskaper langt mer operative, sier Wold, sier han.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes er glad samtalene er i havn.

– Arbeiderpartiet og Frp har vist forhandlingsvilje og bidratt til ansvarlige forbedringer i den nye Langtidsplanen for Forsvaret, sier han til NTB.

Ny forsvarskommisjon

Gjennom komitébehandlingen har det også blitt flertall for flere andre grep:

Annonse

Det skal fremmes en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse.

Enigheten innebærer også å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.

Det skal dessuten settes ned en forsvarskommisjon for å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Det er et viktig gjennombrudd at hele Stortinget nå går inn for en ny forsvarskommisjon, et forslag SV til nå har stått alene om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Sp: – Regjeringen svikter Forsvaret

Senterpartiet mener Frp har gitt regjeringen støtte til en langtidsplan uten reell styrking av forsvarsevnen.

Partiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, sier planen for de neste fire årene ligger langt under forsvarssjefens anbefalinger og at den ikke står i stil med Norges sikkerhetsutfordringer.

– Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Frp en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier hun.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete (Sp) trakk partiet ut av forhandlingene om ny forsvarsplan etter at de ikke fikk gjennomslag for blant annet en permanent MPA-base på Andøya. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Senterpartiets Liv Signe Navarsete (Sp) trakk partiet ut av forhandlingene om ny forsvarsplan etter at de ikke fikk gjennomslag for blant annet en permanent MPA-base på Andøya. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv trakk Senterpartiet seg ut av forhandlingene på tirsdag.

– Senterpartiet vil ikke være med på å gi legitimitet til en langtidsplan som ikke i større grad setter det nasjonale forsvaret stand til å møte utfordringen, sier Navarsete.

Hun sier Sp ønsker nye stridsvogner til Høren og etableringen av en Brigade Sør. Partiet ba også Ap, Frp og Høyre om å vurdere nedleggende av Andøya flystasjon på nytt.

– Senterpartiet mener forutsetningene for å legge ned Andøya Flystasjon har endret seg, og krever at Andøya består som base for maritime overvåkningsfly (MPA). Det er den desidert beste basen vi har til MPA. Overvåkningen av våre havområder har blitt sterkt svekket som følge av den meningsløse nedleggelsen av Andøya flystasjon, avslutter Navarsete.

KrF er fornøyde med enigheten og kritiserer Sp.

– Jeg er glad for at det nå er oppnådd nødvendig enighet om Langtidsplanen for Forsvaret, sier partiets forsvarspolitiske talsperson, Geir Sigbjørn Toskedal.

Han forteller om en konstruktiv forhandlingsvilje fra samtlige partier i komiteen - med ett unntak.

– Med unntak av Senterpartiet. Jeg er sterkt sjokkert og forundret over at et tidligere så konstruktivt og løsningsorientering parti som Sp velger å sette overbud og partistrategi over en nasjonal dugnad for et sterkt forsvar, sier Toskedal.

Neste artikkel

Ingstad-forliset: Ville nekte Regjeringsadvokaten innsyn