Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge tar nytt steg mot klimasamarbeid med EU

Norge og EU er enige om å gå videre til siste fase i arbeidet med å få Norge inn i EUs klimaplan for årene fram mot 2030.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tar skritt mot EU i klimasammenheng. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tar skritt mot EU i klimasammenheng. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Enigheten omfatter også Island og innebærer at EFTA vil oversende et forslag til endelig avtaletekst til EU-kommisjonen.

Annonse

Dette forslaget vil ta utgangspunkt i at klimasamarbeidet skal forankres i EØS-avtalens protokoll 31, som er en ordning for frivillig samarbeid på områder som egentlig ikke er dekket av EØS-avtalen. EU-kommisjonen har tidligere vært skeptisk til denne løsningen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier han er glad for enigheten.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen, er vi avhengig av å samarbeide for å nå våre utslippsmål for 2030, uttaler han.

Neste artikkel

Miljødirektoratet: Gode muligheter til å øke produksjon av biodrivstoff i Norge