Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge enig om overgangsavtale med Storbritannia

Norge klarte ikke å bli enig med britene om en frihandelsavtale som kan ratifiseres i Stortinget innen nyttår. Dermed blir det overgangsavtale.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har vært med å lede forhandlingene for Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Næringsminister Iselin Nybø (V) har vært med å lede forhandlingene for Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norge har sittet i forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia, i lys av brexit. Forhandlingene er på overtid, og man er nå enige om en overgangsavtale.

Ifølge Næringsdepartementet skal den midlertidige avtalen bidra til at Norge unngår ny toll på industrivarer når overgangsperioden utløper midnatt 31. desember og Storbritannia forlater det indre markedet til EU.

– Vi er enige om å få på plass en midlertidig løsning. Det er bra. Nå er vi i tett diskusjon med Storbritannia om justeringer i vareavtalen, for å fortsatt unngå toll på industrivarer. Det er likevel viktig at næringslivet er klar over at dette er en begrenset avtale, både når det gjelder omfang og varighet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Norges handel med Storbritannia

Verdien av norsk vareeksport til Storbritannia var i 2019 på 181 milliarder kroner. Av dette utgjorde olje og gass ca. 141 milliarder kroner, rundt 82 prosent av den totale vareeksporten.

Norsk næringsliv solgte i 2018 tjenester til Storbritannia for rundt 38 milliarder kroner.

Norge importerte varer og tjenester for 85 milliarder kroner fra Storbritannia i 2019.

Den midlertidige avtalen bygger på avtalen som Norge og Storbritannia signerte i april 2019, i tilfellet Storbritannia forlot EU uten avtale.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Storbritannia er vår største handelspartner etter EU, og vi er enige om behovet for et fortsatt dypt og omfattende samarbeid, fortsetter utenriksministeren.

Forhandler for fullt

Selv om frihandelsforhandlingene pågår med full styrke og partene tar sikte på å avslutte forhandlingene så fort som mulig, gjenstår det mye arbeid før frihandelsavtalen kan tre i kraft, ifølge Næringsdepartementet.

Norge og Storbritannia erkjenner at det ikke er realistisk å ferdigstille en avtale som kan tre i kraft 1. januar 2021, og er derfor enige om å bruke en slik midlertidig løsning på vareområdet.

– Forhandlingene om en ambisiøs og omfattende frihandelsavtale er nå i en intens og krevende fase. Vi er enige med britene om å ha fullt trykk på forhandlingene med sikte på snarest mulig ferdigstilling, sier næringsministeren.

I tillegg til den justerte vareavtalen, vurderes mulige begrensede og midlertidige løsninger på tjeneste- og investeringsområdet.

Forhandlingene

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. Når Storbritannia trer ut av det indre marked fra og med 1. januar 2021 fører det til at vi mister felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettsikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS.

Norge forhandler en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein. Forhandlingene pågår for fullt, men er blitt forsinket, blant annet som følge av at forhandlingene først startet for fullt i august som følge av forsinkelser i Storbritannia. En frihandelsavtale kan ikke erstatte EØS-avtalen uansett hvor omfattende og ambisiøs frihandelsavtalen vil være, og næringslivet må forberede seg på at de vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked.

Kilde: Næringsdepartementet

Neste artikkel

Mener strømstøtten viser at Norge bør inn i EU