Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«No deal» kan koste Norge 3,8 milliarder kroner

En kaotisk brexit uten avtale kan ifølge Finansdepartementets modellberegninger ventes å få moderate følger for norsk økonomi.

Foto: AP Photo/Alastair Grant
Foto: AP Photo/Alastair Grant

I forslaget til statsbudsjett for 2020 kommer det fram at Finansdepartementet har gjort beregninger som indikerer at den økonomiske veksten i Norge ikke vil reduseres med mer enn 0,1 prosentenheter i 2020 hvis Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Det vil tilsvare en kostnad på rundt regnet 3,8 milliarder kroner av et forventet bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge på 3.781 milliarder kroner i 2020.

Annonse

Finansdepartementet understreker at det er snakk om en delanalyse som er avgrenset til å se på de isolerte konsekvensene av redusert eksport fra Norge i et scenario der etterspørselen i Europa faller på grunn av «no deal».

Departementet bygger videre på beregninger fra OECD der det anslås at Storbritannias BNP ved «no deal» vil kunne bli rundt 2 prosent lavere enn ellers i 2021. Mesteparten av denne effekten ventes i 2020.

OECD anslår videre at BNP i eurosonen ved «no deal» kan bli 0,5 prosent lavere i 2021 enn den ellers ville ha vært.

(©NTB)

Neste artikkel

Vedvarende melkekrise i EU