Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturbruksalliansen arrangerer fakkeltog i protest mot regjeringens ulvejakt-vedtak

Organisasjoner fra jordbruket, skogbruket og jegerstanden arrangerer fakkeltog for å protestere mot regjeringens kutt i ulvejaktkvoten innenfor ulvesonen.

I januar i fjor var det fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk. Det gjentar seg over nyttår. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
I januar i fjor var det fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk. Det gjentar seg over nyttår. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Mandag offentliggjorde tre statsråder fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet resultatet av Klima- og miljødepartementets klagebehandling knyttet til to rovviltnemnders vedtak om å utslette tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold gikk i sommer inn for at revirene i Slettås, Mangen og Hobøl skulle tas ut, men etter klagebehandlingen i departementet gjensto lisens til å felle tre ulver i Slettåsreviret i Trysil.

Helseminister Bent Høie, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Bård Hoksrud orientere om vedtak knyttet til lisensfelling av ulv og andre tiltak i rovviltforvaltningen mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Helseminister Bent Høie, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Bård Hoksrud orientere om vedtak knyttet til lisensfelling av ulv og andre tiltak i rovviltforvaltningen mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Naturbruksalliansen gjennomfører fakkeltog i Oslo tirsdag 8. januar for å markere sin misnøye med vedtaket, skriver bondeorganisasjonen Norsk Sau og Geit på sine nettsider.

Fakkeltoget vil begynne et ikke ennå avklart sted og fortsette derfra til Stortinget. Det planlegges appeller begge steder.

Bak Naturbruksalliansen står Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

«Regjeringa Solberg og Klima- og miljødepartementet har gjort et politisk vedtak i denne saka, som vi mener ikke har noe med juss å gjøre og er i strid med rovviltforliket. Derfor vil dette fakkeltoget ende sin ferd på Stortinget kvelden før Stortinget samles igjen etter jul for å minne stortingsrepresentantene på at regjeringa har gjort et enkeltvedtak som ikke er i samsvar med rovviltforliket, bestandsmålet for ulv og Stortingets vedtak», skriver Norsk Sau og Geit.

Organisasjonen mener at vedtaket er av prinsipiell betydning for hvordan rovviltforvaltningen skal eller kan gjøres i rovviltprioriterte soner og at det berører beitenæringa i hele landet.

Det er Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Skog og tidligere stortingsrepresentant for Høyre fra Hedmark, som er leder for Naturbruksalliansen.

– Det er eksepsjonelt at folk skal demonstrere for at et stortingsvedtak skal gjelde, og det er eksepsjonelt at regjeringen ikke følgjer opp rovviltforliket, sa Gundersen til Nationen mandag.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen