Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen avdekker: Venstres medlemslister viser full oppløsning over hele landet

Venstres interne medlemslister viser en partiorganisasjon i full oppløsning, hvor over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015.

Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt til Venstres valgkomité at hun ønsker gjenvalg til våren. Partiorganisasjonen som eventuelt skal velge henne er helt utradert i store deler av landet, ifølge partiets interne medlemslister. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt til Venstres valgkomité at hun ønsker gjenvalg til våren. Partiorganisasjonen som eventuelt skal velge henne er helt utradert i store deler av landet, ifølge partiets interne medlemslister. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Lørdag møtes Venstre til landskonferanse på Fornebu.

Der kjemper Trine Skei Grande for å beholde ledervervet i partiet, mens flere motkandidater er lansert. Dermed kan partiet stå overfor tøffe runder internt. Like tøft kan det bli å bygge opp partiorganisasjonen igjen.

Nationen har gjennomgått medlemstall og valgresultat for Venstre i hver enkelt kommune. Det viser at landets eldste parti har forsvunnet helt eller delvis i store deler av landet.

Over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015. I 26 av disse er alle medlemmene borte. Dette kommer i tillegg til 33 lokallag som sto uten medlemmer også før 2015.

Ytterligere 69 lokallag har mistet minst hvert tredje medlem.

Antallet kommunestyrerepresentanter er omtrent halvert, og andelen kommuner partiet er innvalgt i har stupt. Dermed har partiet mistet både fotfolk og politiske representanter. Det kan igjen svekke muligheten for å komme over sperregrensa i 2021.

Listene for medlemstall i hver enkelt kommune var aldri ment for offentliggjøring.

Partileder Trine Skei Grande viser til generalsekretær Marit H. Meyer om saken. Hun var fredag opptatt i møter, men gir følgende kommentar til saken på tekstmelding:

– Vi har ingen kommentar til interne medlemsforhold i enkeltkommuner. Dette er opplysninger som er sendt Nationen ved en feil, og som vi ikke distribuerer ut over vår egen organisasjon.

Over hele fjøla

Statsviter Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø er selv tidligere Venstre-medlem. Han ser mange problemer for partiet.

– Venstre har en utfordring over hele fjøla. Bildet er mer sammensatt enn at det bare er krevende i distriktskommunene, men det er jo klart de mister fotfestet flere steder i landet. Det blir en veldig lav grad av representasjon, og de mister folkevalgte posisjoner, som er viktig for å være til stede i lokale debatter og markere seg, sier han.

Stein mener medlemstallene viser at oppslutningen er på vei ned.

– Det er en veldig sterk korrelasjon mellom medlemmer og oppslutning for alle parti. Det er litt høna og egget: Mister man medlemmer fordi man mister oppslutning, eller motsatt.

Stein sier Venstre må bekymre seg for en annen trend.

– I en del kommuner har de fortsatt populære enkeltkandidater, men det er ekstra krevende for Venstre at de gjør det dårligere på fylkestingsvalg enn kommunevalg, sier Stein, og mener fylkesvalgene er et godt barometer på kommende stortingsvalg.

Unødvendig drøyt

Trønderkommunen Overhalla er hjemkommunen til partileder Trine Skei Grande. Der har partiet nå tre medlemmer igjen.

– Vi var fem som utgjorde styret i Overhalla Venstre. Av de fem, har fire forlatt partiet, sier Håvard Vannebo.

De ville ikke legge ned.

– Å legge ned Venstre-laget i Trines hjemkommune syntes vi var et unødvendig drøyt signal. Vi trakk oss i stedet fra styret, for det var ingen igjen til å sitte der. Overhalla Venstre er for så vidt intakt, men har ikke noe styre.

– Går det an?

– Ja, det kan du si. Men når det er tre medlemmer, hva er vitsen med et styre da, spør Vannebo.

Ingen vits

Håvard Vannebo i Overhalla

Når det er tre medlemmer, hva er vitsen med et styre da?

Han forteller at utmeldingene i lokallaget skyldtes partiets kurs.

Annonse

– Det handlet jo i grove trekk om det samme som ellers, regjeringssamarbeidet og høyredreiningen i partiet, som gjorde at folk ikke følte seg komfortabel med å stemme Venstre.

Vannebo vil ikke mene for mye om Skei Grandes framtid som partileder.

– Trine er jo snill og grei hun, og hun har vært en markant politiker. Om hun bør skiftes ut vil jeg ikke si før jeg vet hva som er alternativet. Men jeg er ikke veldig glad i regjeringssamarbeidet. Jeg tror Venstre hadde stått seg mye bedre på å stå utenfor.

Vannebo fremhever at Skei Grande ikke har styrt Venstre alene.

– Det er jo et landsstyre som har gått inn for regjering. Hun skal ikke ha skylda for det alene.

Holdt avskjedsmøte

Valgloven sier det må være minst sju navn på en valgliste. Medlemsfallet har gjort at mange har slitt med å nå tallet, og derfor droppet mange lag å stille liste i høst.

I noen kommuner har Venstre-laget gitt opp, og lagt ned seg selv.

I Engerdal hadde Venstre ni medlemmer i 2015. Misnøyen ble større og større, og i januar 2017 var det slutt. De gjenværende medlemmene holdt da et "avskjedsmøte", og bestemte seg for å legge ned laget. Så meldte de seg ut.

– Vi hadde hatt et møte før dette, i Elverum, hvor blant annet Ola Elvestuen deltok. Det var nok det siste slaget. Denne gangen gjaldt det rovdyr, og vi fikk ikke noe gehør for våre problemer, sier eks-medlem Erling Hyllvang, som nå er lokalpolitiker for bygdelista.

Det var ikke bare rovdyrene som provoserte. Nedlegging av lensmannskontor og andre reformer, trakk i samme retning.

– Venstre var et distriktsparti før. Det føler vi ikke det er lenger, sier han.

Distrikter

Erling Hyllvang i Engerdal

Venstre var et distriktsparti før. Det føler vi ikke det er lenger.

Tre årsaker

Mens små lag er utradert, sliter mange lag i mellomstore kommuner med kraftig medlemssvikt. I Lillehammer er 32 medlemmer borte på fire år. Det er en halvering av medlemstallet.

Lokallagslederen Per Andreas Mæhlum trekker fram tre grunner til at medlemstallet har sunket. Det ene er at aktiviteten i lokallaget ikke har vært så stor de siste årene, fokuset har vært mer på arbeidet i kommunestyret. Det andre kan være at Miljøpartiet de Grønne har vokst, mens den tredje grunnen, tror Mæhlum er regjeringsdeltakelsen.

– En del av våre medlemmer en nok ikke like glad for å sitte i en regjering med Frp, sier han.

Mæhlum trekker fram at det kan være vanskelig å drive med lokalpolitikk, når det er mye fokus på det som skjer nasjonalt.

– Litt for mye av lokalvalget handler om det som skjer i Oslo, og sentralt i ledelsen. De får mer plass, mens lokalvalget handler om de som arbeider frivillig for politikken og som er opptatt av å ta et samfunnsansvar, sier han.

– Det dreier seg litt for mye om de sentrale politikerne generelt sett, fortsetter Mæhlum.

Han mener at jobben som partileder Trine Skei Grande gjør en god, men at ledelsen trenger partiet som sådan trenger en fornyelse.

– Det må en kursendring og en fornyelse til, men hvem som skal stå for fornyelsen har ikke jeg tatt standpunkt til. Vi venter til vi har sett valgkomiteens innstilling og hvilke endringer de ser for seg før vi tar en beslutning, sier Mæhlum.

Flere fakta

Utviklingen for Venstre

Totalt har Venstre nå omtrent 5700 medlemmer. De har mistet drøyt 2300 siden 2015.

Venstre har nå 298 lokallag med betalende medlemmer. Det er 356 kommuner i landet fra nyttår, altså står partiet uten medlemmer i lokallag i 58 kommuner.

I 26 av disse har medlemstallet nådd null i løpet av siste fireårsperiode.

Det tynnes også kraftig ut i lagene som har aktive medlemmer. 104 lokallag har mistet minst 50 prosent av medlemmene på fire år. 173 lokallag har mistet minst hver tredje medlem.

I antall er det Oslo som har mistet flest medlemmer.

I forrige periode hadde Venstre 545 representanter i landets kommunestyrer. Partiet var innvalgt i 273 av 428 kommuner, altså i 64 prosent av kommunene.

Nå har Venstre 264 mandater, fordelt på 162 kommuner. Partiet er dermed innvalgt i 45 prosent av kommunene.

I 2015-valget fikk Venstre over 10 prosent oppslutning i 59 kommuner. I høstens valg er tallet redusert til 14.

Kilde: Venstre

Oppdatering 29. okt: Tallene i tabellene er status per 26. august i henholdsvis 2015 og 2018. Tønsberg og Ullensaker har kontaktet Nationen og opplyst at deres medlemstall er høyere nå. Venstre sentralt har også blitt kontaktet med enkelte som mener tallene ser bedre ut enn i denne oversikten.

Neste artikkel

Norske strømpriser blant de laveste i Europa