Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå telles de siste stemmene i Sverige

I dag blir de siste stemmene fra søndagens valg i Sverige talt opp, trolig rundt 200.000.

Valmyndigheten i Sverige vil ikke opplyse hvor mange stemmer som gjenstår, men de siste valgene har det vært snakk om rundt 190.000 utenlandsstemmer og sene forhåndsstemmer.

Den foreløpige mandatfordelingen etter valget i Sverige gir 144 representanter i Riksdagen for de rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

De fire partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna i den borgerlige Alliansen ser ut til å ha fått 142 representanter, mens ytre-høyrepartiet Sverigedemokraterna har fått 63.

Det foreløpige valgresultatet er dermed så jevnt at de siste stemmene kan avgjøre og få følger for regjeringsdannelsen.

Omtelling

Mange av utenlandsstemmene pleier vanligvis å gå i borgerlig favør, men det samme er ikke tilfelle med forhåndsstemmene.

De siste stemmene har sjelden fått følger for fordelingen mellom blokkene i Sverige, men har til tider resultert i endringer partiene imellom innen hver av de to blokkene.

Annonse

Samtidig med at de siste stemmene blir talt opp, pågår også en omtelling av samtlige stemmer som ble avgitt i søndagens valg. Dette skjer alltid, og det endelige resultatet blir derfor først offentliggjort fredag.

Velger talmann

25. september åpner Riksdagen, men dagen før skal de nyvalgte representantene velge talmann og visetalmann for perioden 2018–2022.

Partiene i Riksdagen nominerer kandidater, men praksis har siden 1982 vært at talmannen kommer fra det største partiet i den blokken som har majoritet. Mye tyder derfor på at vedkommende vil komme fra Socialdemokraterna.

Dersom Stefan Löfven blir sittende som statsminister, skal Riksdagen senest to uker etter åpning holde en tillitsvotering. Talmannen, som tilsvarer stortingspresident i Norge, bestemmer når dette skal skje.

Tillitsvotering

De borgerlige partiene i Alliansen har alt gjort det klart at de ikke vil stemme for Löfven, som dermed vil være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna for å få fornyet tillit.

Dersom over halvparten av representantene stemmer nei, må Löfven gå av. Talmannen må da foreslå ny statsminister, som må gjennom den samme prosessen.

Om en statsministerkandidat ikke godkjennes, noe som aldri har skjedd, blir det gjort et nytt forsøk. Talmannen kan legge fram fire forslag, og dersom ingen av statsministerkandidatene får flertallets støtte, må det holdes nyvalg innen tre måneder.

Neste artikkel

Skolene i Finnmark helt på bunnen i landssammenheng