Meiner synet på vern av matjord kan avgjere valet

Lokalpolitikarar frå Frp og Høgre er langt mindre villige til å verne matjord enn andre politikarar. Kan avgjere valet, ifølgje fagfolk.

Nedbygging: Det er stort sprik mellom partia på lokalplanet i synet på å omdisponere matjord til andre formål som bustadbygging. Her frå Frøyland i Time kommune på Jæren.  Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nedbygging: Det er stort sprik mellom partia på lokalplanet i synet på å omdisponere matjord til andre formål som bustadbygging. Her frå Frøyland i Time kommune på Jæren. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Samla svarar 52 prosent ja og 42 prosent nei på spørsmålet om dei er villige til å omdisponere matjord for å leggje til rette for bustadbygging, vegar eller næringsliv. Det er derimot store forskjellar mellom partia. I Frp og Høgre er lokalpolitikarane i minst grad villige til å verne matjorda mot utbygging, medan lokalpolitikarar frå SV og Sp, følgt av støttepartia til regjeringa, i størst grad seier nei til å omdisponere matjord.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Mener datasenter-utbygging på matjord ikke gir like mange jobber som anslått