Meiner synet på vern av matjord kan avgjere valet

Lokalpolitikarar frå Frp og Høgre er langt mindre villige til å verne matjord enn andre politikarar. Kan avgjere valet, ifølgje fagfolk.

Nedbygging: Det er stort sprik mellom partia på lokalplanet i synet på å omdisponere matjord til andre formål som bustadbygging. Her frå Frøyland i Time kommune på Jæren. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Samla svarar 52 prosent ja og 42 prosent nei på spørsmålet om dei er villige til å omdisponere matjord for å leggje til rette for bustadbygging, vegar eller næringsliv. Det er derimot store forskjellar mellom partia. I Frp og Høgre er lokalpolitikarane i minst grad villige til å verne matjorda mot utbygging, medan lokalpolitikarar frå SV og Sp, følgt av støttepartia til regjeringa, i størst grad seier nei til å omdisponere matjord.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Steinkjer går mot strømmen og omregulerer til landbruk