Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Maskinskatten fjernes

De borgerlige partiene er enige om å fjerne maskinskatten, erfarer NRK.

Skatt på denne typen sagbruksmaskiner fjernes, ifølge NRK. Foto: Bergene Holm.
Skatt på denne typen sagbruksmaskiner fjernes, ifølge NRK. Foto: Bergene Holm.

Det er samtidig enighet om flere kompenserende tiltak for kommunene som rammes av skattekuttet. Flere kommuner kan tape store inntekter om maskinskatten fjernes. Lindås kommune kan for eksempel tape 148 millioner kroner.

Finansdepartementet sendte i sommer ut på høring forslaget om å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk. Regjeringen anslår inntektstapet til minst 1,2 milliarder kroner for kommunene.

Skulle verne skatten

Stortingsflertallet med SV, Ap, Sp og KrF gikk 9. november inn for å beholde skatten i dagens utgave inntil videre, og nedsette et bredt sammensatt lovutvalg som kan vurdere eventuelle svakheter ved loven. KrF gikk mot å endre skatten. Nå har de snudd, ifølge statskanalen.

Det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes av at maskinskatten kuttes.

Annonse

Etter gjeldende regler skal verdien av arbeidsmaskiner tas med i eiendomsskattegrunnlaget når de anses å være en del av foretaket.

• Les også dagens debatt: – Mange sider ved forslaget til statsbudsjett ber preg av at regjeringa er på desperat jakt etter å kompensere lettsindige skattereduksjonar til dei rikaste i landet. Å snu kapitalstraumen frå vertskommunane til staten er eitt av fleire eksempel.

Neste artikkel

Går hardt ut mot strømtiltak til egen regjering: – Folk vil oppleve høyere strømpriser