Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lysbakkens nye deal: Slik skal rødt og grønt forenes

SV vil forene grønn omstilling med rød sosialpolitikk i en grønn ny deal-kommisjon. Økt CO2-avgift, kutt i oljestøtte og økt rikingskatt er blant forslagene.

SV-leder Audun Lysbakken (t.h.) legger fredag fram en ambisiøs plan for å kutte klimautslipp, men samtidig sikre sosial rettferdighet. Han vil i 2021 få hard kamp om klimavelgerne fra MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
SV-leder Audun Lysbakken (t.h.) legger fredag fram en ambisiøs plan for å kutte klimautslipp, men samtidig sikre sosial rettferdighet. Han vil i 2021 få hard kamp om klimavelgerne fra MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV-leder Audun Lysbakken presenterer forslaget under en tale til partiets landsstyre i Oslo fredag. Begrepet Green New Deal er for lengst etablert i USA, og nå vil SV at Norge skal komme etter.

SV-forslaget legges fram i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget torsdag.

– Stortinget ber regjeringen innen 1. januar 2020 sette ned et offentlig utvalg – en Grønn ny deal-kommisjon – som skal utrede hvordan det norske samfunnet kan omstilles på en rettferdig måte fra en fossiløkonomi til et nullutslippssamfunn, heter det.

Partiet vil at utvalget skal gå gjennom samfunnsstrukturene som hindrer nødvendig grønn omstilling og klimakutt.

– Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å nå Norges klimamål, for å utvikle og bevare arbeidsplasser og industri, og for å gjennomføre det grønne skiftet med lav sosial ulikhet.

Frir til Venstre og KrF

Demokratenes klimaplan i USA har som mål å bekjempe klimaendringer ved å få amerikansk økonomi vekk fra fossilt brennstoff og over til fornybare energikilder. Planen er dels oppkalt etter Franklin Roosevelts historiske reformprogram «New Deal» under den store depresjonen på 1930-tallet.

Grunntanken i SVs forslag er at klimapolitikk og utslippskutt må gjennomføres på en slik måte at det ikke går på bekostning av rettferdig fordeling og god sosialpolitikk.

Lysbakken kaller forslaget SVs «samfunnsplan mot 2021».

– Regjeringen tar ikke klimakrisen og behovet for grønn rettferdig omstilling på alvor. Det viste senest Solbergs tale til FN. Derfor fremmer vi forslag om en grønn ny deal-kommisjon, sier han.

– Jeg forutsetter at alle partiene på rødgrønn side vil støtte et slikt forslag. I tillegg bør Venstre og KrF kunne stille seg bak forslaget, ut ifra det de har sagt i valgkampen.

Vil øke CO2-avgiften

Den sosiale profilen i klimapolitikken er blitt et hett tema også i Norge, enten debatten handler om bompenger eller elbilsubsidier. Årets bompengeopprør skyldtes blant annet en opplevelse av at «vanlige folk», som ofte er avhengig av bil i hverdagen, får en for stor del av regningen for klimatiltak som sykkelveier og bedre kollektivtilbud.

SV ønsker med sitt forslag å oppnå en grønn omstilling som ikke bare gir raske klimakutt, men også utvikler, bevarer og skaper arbeidsplasser og sørger for å bevare et Norge med små forskjeller og sterke fellesskap.

Selve utslippskuttene skal tas gjennom å trappe opp satsingen på karbonfangst og -lagring, elektrifisere transportsektoren raskere, elektrifisere Melkøya og Kårstø og øke CO2-avgiftene.

For å skape arbeidsplasser vil SV legge vekt på mer videreforedling og produksjon av kvalitetsprodukter i Norge, offentlig kontroll over naturressurser og styrking av maritime næringer.

For å sikre en rettferdig grønn omstilling vil SV utrede en grønn folkebonus hvor folk får tilbakeført en del av kostnadene de blir påført for å kutte sine utslipp. Partiet vil også avslutte skattefordelene til oljenæringen, øke prisen på utslipp på sokkelen og reversere skattekuttene som siden 2013 har vært gitt til de aller rikeste.

Neste artikkel

Når nye høgder på utsida av regjeringa