Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lensmannskontorer kan bli gjenåpnet med Sp i regjering

Senterpartiet vil gjenåpne lensmannskontorer som er lagt ned i strid med lokale forutsetninger. Høyre mener tilnærmingen går på tryggheten løs.

Senterpartiets Jenny Klinge vil gjenåpne lensmannskontorer som er blir nedlagt i strid med intensjonene til det lokale kommunestyret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Senterpartiets Jenny Klinge vil gjenåpne lensmannskontorer som er blir nedlagt i strid med intensjonene til det lokale kommunestyret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Strukturendringer skal være resultat av gode lokale prosesser og lokal enighet. Vi kan støtte sammenslåinger av lensmannskontorer der to eller flere kommuner går sammen om dette. Men det innebærer også at det er rett å gjenåpne lensmannskontorer som har blitt nedlagt i strid med hva kommunestyrene har gått inn for, sier Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge til NTB.

50 kommuner

Ifølge beregninger Sp har gjort, vil drøyt 50 kommuner oppleve at lensmannskontorer legges ned, i strid med kommunens ønsker. Klinge hevder at det i tillegg er misnøye flere steder fordi forutsetningene som knyttes til kommunestyrets positive vedtak, ikke er fulgt opp.

• Les også: – 120 nedlagte kontorer gir 20 patruljer

– Dessuten var det nok ikke kjent underveis i de lokale prosessene at tjenester som passutstedelse kan bli samlet på noen få, store kontorer og politistasjoner, sier Klinge.

Ny behandling

Senterpartiet har fremmet et representantforslag for Stortinget om at politireformen bør opp til ny behandling. Justiskomiteen skal avgi innstilling til forslaget innen 7. mars.

– Vi mener det er feil å overlate avgjørelsene om politireformen til Politidirektoratet. POD har heller ikke fulgt opp føringene som stortingsflertallet faktisk la for bedre lokale prosesser og innholdet i de gjenværende lensmannskontorene, sier hun.

– I revers

Annonse

Høyres Hårek Elvenes hevder Senterpartiets svikter innbyggernes trygghet med sin tilnærming. 

– Politireformen er et svar på Distrikts-Norges behov for et tilstedeværende politi. Å tro at politibygg i seg selv gir trygghet er naivt, sier han.

• Les også: Varsler klagestorm mot regjeringen for å berge politikontoret

Elvenes viser til den såkalte politianalysen, der det heter at dagens tjenestestruktur er et "reelt hinder for politiets mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og å tilby gode polititjenester lokalt".

– Senterpartiet vil sette utviklingen i revers. Det nytter ikke med politikontorer med en håndfull politifolk og med svært begrensede åpningstider, sier han.

Neste artikkel

Fryktar kornlagring vil ryke: - Einaste realistiske alternativ