Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Leger, jordmødre og sykepleiere stilte Høie spørsmål om kortere liggetid

Legeforeningen mener det kan være grunn til å se på retningslinjene for hvor snart etter fødsel spedbarn og nybakte mødre kan skrives ut av sykehus. 

Helseminister Bent Høie (H) er godt fornøyd med at det ble 46 nye årsverk for jordmødre i fjor, men er enig i at det er behov for en ytterligere oppbygging av tilbudet i kommunene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Helseminister Bent Høie (H) er godt fornøyd med at det ble 46 nye årsverk for jordmødre i fjor, men er enig i at det er behov for en ytterligere oppbygging av tilbudet i kommunene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter mange utspill med sterk bekymring om kortere liggetid på sykehus etter fødsel og mangler i barselomsorgen tok helseminister Bent Høie (H) torsdag imot Legeforeningen, Jordmorforbundet og Sykepleierforbundet til et møte.

For å komme kritikken i møte, viste han til at han har gitt sykehusene tydelig beskjed om at de må sørge for å være innenfor de nasjonale retningslinjer for barselomsorg når de skal planlegge for fremtiden.

– Vi har klare krav til at man skal ta individuelle hensyn til kvinnen og barnet, hvilket tilbud det er i kommunen og hva som er kvinnens eget ønske, sier Høie til NTB.

Les også kronikk fra Kjersti Toppe (Sp): «Det handlar om å førebygge ammeproblem, infeksjonar og ernæringsvanskar hos spedbarnet. Det handlar om å oppdage gulsott, hjartefeil, depresjonar og andre medisinske utfordringar som både mor og barn lett kan få i barseltida.»

– Viktig beskjed

President i Legeforeningen Marit Hermansen er fornøyd med at helseministeren har påminnet sykehusene om hvilket ansvar de har.

– Det er en viktig beskjed for oss. Vi opplever at det noen ganger er mer økonomiske hensyn som ligger bak, sier hun med henvisning til kortere liggetid.

Jordmorforbundet mener det er klar beskjed til direktørene i helseforetakene.

– Et samlet fagmiljø var samstemt om at liggetid på 6–24 timer ikke er medisinsk anbefalt for landets fødende og at faglige hensyn må veie tyngre enn økonomiske innsparinger. Det er ikke mulig å spare seg bort fra forsvarlighetskrav, sier forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Les også kommentar fra Nationens Kato Nykvist: «Kommunene skal ta et større ansvar for barselomsorgen. Liggetiden på sykehus skal ned. Haukeland sykehus i Bergen vil innføre sekstimersdag for fødende.»

Høie skal også ha bedt organisasjonene si fra om de har innspill til om de nasjonale retningslinjene bør revideres. Hermansen mener det kan være grunn til å gå nærmere gjennom disse.

– Det er kanskje noe man bør se på, spesielt definisjonen av tidlig utskrivning. Og har man tilstrekkelig forskning om dette? sier Hermansen.

– Rett rekkefølge

Annonse

Det har vakt protester i fagmiljøene etter at det ble kjent at Haukeland universitetssjukehus planlegger å sende en del av kvinnene hjem bare seks timer etter fødsel. I en serie artikler har Dagsavisen satt søkelys på mangelfullt tilbud før eller etter fødsel og et tilbud som varierer sterkt fra sted til sted.

– Man kan ikke overføre oppgaver til kommunene uten å overføre kompetanse og ressurser. Det har nok i høy grad skjedd, liggetiden har jo gått ned, sier Hermansen.

Hun er opptatt av at ting skjer i riktig rekkefølge. Det betyr at tilbudet i kommunene må styrkes før man eventuelt reduserer liggetid og at helsemyndighetene lærer av erfaringene fra samhandlingsreformen. Samtidig er hun opptatt av diskusjonen om man er i ferd med å gå for langt når det gjelder den nedre grense for hvor kort tid liggetiden kan være.

Flere jordmødre og helsesøstre

Høie viser til ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det ble 46 flere årsverk for jordmødre i fjor. For helsesøstre var veksten på 146 årsverk. Hvor mange av helsesøstrene som jobber på helsestasjoner og hvor mange som jobber med andre områder enn barselomsorg – for eksempel i skolehelsetjenesten – er det ikke oversikt over.

Høie er godt fornøyd med økningen og mener det viser at regjeringens satsing funger. Men han er enig i at det er behov for en ytterligere oppbygging av tilbudet i kommunene.

– Dette betyr at barselomsorgen blir styrket og at oppfølgingen av nyfødte barn og nybakte mødre blir enda bedre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsingen, sier han.

Jordmorforbundet kaller de siste årenes økning til 424 årsverk, for beskjeden.

– Det er nær 60.000 fødende årlig. Regnestykket understreker behovet for strakstiltak med en forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten, sier Schjelderup-Eriksen.

(©NTB)

Neste artikkel

Ap-ordførere stoler på at partiet ikke lar seg presse til Evenes-omgjøring