Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksminister Jon Georg Dale vil ikke forby opsjonsavtaler på matjord

– Det er ikke påvist at et forbud mot opsjonsavtaler vil føre til redusert nedbygging av matjord, mener landbruksministeren.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener det ikke er bevist at et forbud mot opsjonsavtaler på matjord vil hjelpe mot nedbygging av jordarealer. Foto: Patrick da Silva Saether

I forslaget til nytt statsbudsjett avvises det å forby opsjonsavtaler på matjord, melder NRK.

Nationen skrev i mai om at en samlet næringskomité på Stortinget ba regjeringen vurdere forbud mot opsjonsavtaler om utbygging på dyrket og dyrkbar jord som er regulert til landbruksformål.

Landbruksdirektoratet anbefalte et slik forbud i fjor høst.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener det ikke er bevist at et forbud mot opsjonsavtaler på matjord vil hjelpe mot nedbygging av jordarealer. Han tror ikke det vil lette presset mot matjord i tettbygde strøk, skriver NRK onsdag.

Dale mener ønsket om forbud «framstår som symbolpolitikk fra Ap som jeg ikke ser behovet for».

– Dette er privatrettslige avtaler. Det er grunneieren som eier jorda, ikke staten, sier han til NRK.

En opsjon er en forkjøpsrett. En opsjonsavtale kan gi utbyggere kontroll over dyrket jord som loven hindrer dem fra å kjøpe. Forkjøpsretten kan løses ut om en kommune finner ut at jord skal omreguleres til utbygging.

– Har ikke kontroll

Ifølge Dale ligger ikke utfordringa i avtalene, men i vedtakene om utbygging hos kommunene, som bestemmer over matjorda.

Selv om han har mulighet til å kreve åpenhet om avtalene, slik landbruksdirektoratet også foreslår, vil Dale la praksisen fortsette som før, ifølge NRK.

Annonse

Arbeiderpartiets Else May Botten mener regjering og forvaltning ikke har kontroll på situasjonen når det gjelder opsjonsavtaler.

– Vi kan ikke garantere at et forbud vil virke, men noe må gjøres om man skal nå jordvernmålet, sier Botten til NRK.

Litt lavere jordtap

Flere utbyggere har advart mot et forbud. Argumentasjonen gikk ut på at et forbud vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre utbygginger, noe Nationen skrev om i mai.

Omdisponeringen av matjord gikk noe ned i 2016, men var likevel den nest høyeste på fire år. 6026 mål matjord ble bygget ned i fjor.

I forslaget til statsbudsjett skriver Landbruks- og matdepartementet at «Konsekvensen av et forbud mot opsjonsavtaler vil være at det blir vanskeligere å legge til rette for utbygging, og eieren vil miste inntekter. Det er ikke påvist [ ...] at et forbud vil føre til redusert nedbygging av jord. Forslagene vil også føre til mer arbeid for kommunene og vil gi kompliserte regler som vil være vanskelige å håndheve. Departementet har, etter en samlet vurdering, komme til at en ikke vil gå videre med forslagene.»

Landbruksministeren innrømmer overfor NRK at regjeringa ikke er helt i rute når det gjelder jordvern.

– Hittil går det ikke fort nok til å nå målet, men det kommer vi til å hente inn igjen, sier Dale.

Neste artikkel

Serverte svensk mjølk på Noregs største landbruksmesse