Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF skuffet over Venstre

Venstre går imot kontantstøtten og vurderer 15-årsgrense for omskjæring av gutter. KrF-leder Knut Arild Hareide er skuffet.

- Vi kan ikke holde oss med ordninger som motvirker likestilling. Derfor må vi – når vi har innført en reell rett til barnehageplass til alle fra fylte ett år - avvikle kontantstøtteordningen, sa Trine Skei Grande i sin landsmøtetale. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Regjeringens to støttepartier i sentrum holder sammen som erteris på Stortinget, men har ulikt syn på fastlegers reservasjonsrett. Nå bryter Venstre også ut av den borgerlige folden i spørsmålet om kontantstøtten. Partileder Trine Skei Grande mener den hindrer integrering og bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller.

– Vi kan ikke holde oss med ordninger som motvirker likestilling. Derfor må vi – når vi har innført en reell rett til barnehageplass til alle fra fylte ett år – avvikle kontantstøtteordningen, sa Grande i sin landsmøtetale.

Applausen fra delegatene var stor, til tross for at partiet så sent som i fjor vedtok å opprettholde kontantstøtten, ikke minst av hensyn til familienes valgfrihet.

– Ved å gi barna lik ballast kan vi sikre at ungene ivaretar sin valgfrihet, sier Grande nå.

– Problem

Venstre-lederen mener det er problematisk at enkelte barn ikke går i barnehage, fordi disse barna har visse sosiale og kulturelle kjennetegn.

– 96,6 prosent av alle tre- til femåringer i Norge går i barnehage. Det er bra. Det er bra for barna. Det er bra for foreldrene. Og det er bra for Norge, sa hun i talen.

– Problemet – ja, jeg vil være ærlig og kalle dette et problem – er de 3,4 prosentene som ikke går i barnehage, fortsatte hun.

Venstre-lederen slo fast at det ofte er barn av foreldre med lav utdanning og inntekt som ikke går i barnehage og at mange er minoritetsspråklige. For å bøte på dette tar Venstre opp en gammel SV-sak, nemlig gratis kjernetid eller halvdagsplass i barnehage for alle mellom tre og seks år.

Overrasket

Venstre var med å innføre kontantstøtten i 1998, men ordningen er blitt stadig mindre populær i partiet.

Annonse

– Jeg har sett hvilken vei debatten går. Applausen etterpå sier sitt om hva venstrefolk mener, sier Grande, som varslet KrF-leder Knut Arild Hareide på forhånd om talen og det politiske linjeskiftet.

– Det overrasker meg at et liberalt parti som Venstre går i bresjen for en statlig A4-løsning som bryter mot familienes valgfrihet og gir mindre fleksibilitet. Men jeg har fortsatt en god dialog med Trine Skei Grande. Her er vi enige om å være uenige, sier Hareide til NTB.

Omskjæring

KrF-lederen merker seg at Venstre-landsmøtet også diskuterer et forslag om 15-årsgrense for omskjæring av gutter.

– Et generelt forbud strider mot KrFs politikk og et liberalt syn som tar hensyn til religionsfrihet og kulturelt mangfold, sier han.

Fylkesleder Anja Johansen i Nordland Venstre er helt uenig.

– Her snakker vi om et rituelt inngrep som ikke er medisinsk nødvendig og derfor helseetisk uforsvarlig. Hensynet til barna må gå foran foreldrenes livssyn, sier hun.

Et forslag fra Norges Venstrekvinnelag om en nasjonal aborttelefon ble ikke vedtatt av landsmøtet. Hareide er imidlertid ikke avvisende til en slik løsning, selv om hensikten er å omgå reservasjonsdebatten ved å overflødiggjøre besøk hos fastlegen.

– Vårt utgangspunkt med reservasjonsmuligheten er ikke å redusere antallet aborter, men å sikre samvittighetsfriheten. Vi er villige til å diskutere ulike forslag, men vil ikke konkludere før høringen er over, sier han.

Neste artikkel

Ny regjering på plass onsdag