Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF og Sp skuffet, mens Ap jubler over Høyres ja til eggdonasjon

Til jubel i salen vedtok Høyres landsmøte at staten skal tilby eggdonasjon. Kristelig Folkeparti er skuffet.

Olaug Bollestad fra KrF. Foto: Siri Juell Rasmussen
Olaug Bollestad fra KrF. Foto: Siri Juell Rasmussen

KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Forslaget om å tillate eggdonasjon fikk flertall på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag. Men vedtaket kan gjøre det vanskeligere for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg å få oppfylt sin drøm om en full borgerlig samling, hvor også KrF er med.

KrF er nå sammen med Senterpartiet alene om å gå imot eggdonasjon på Stortinget.

KrF er også skuffet og overrasket over at Høyre endrer standpunkt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige, som også fikk tilslutning på landsmøtet lørdag.

– Vi mener at det er et rimelig krav at det skal foreligge et etablert parforhold for å motta assistert befruktning, ut fra vurderingen om at det sett fra barnets ståsted er en fordel å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges, sier Bollestad.

Solberg til KrF: Summen av vedtak er positiv

Partileder Erna Solberg gikk på en smell da Høyre sa ja til eggdonasjon, men hun håper et skuffet KrF også klarer å se noe positivt i lørdagens mange vedtak.

– KrF bør se på summen av alt som er vedtatt som positivt. Vi setter fortsatt en tydelig linje mot sorteringssamfunnet, sier Solberg på spørsmål fra NTB i etterkant av avstemningen om flere omstridte forslag innen bioteknologi.

Høyre sluttet også opp om assistert befruktning for enslige, men sa nei til surrogati, selv om det skulle bli gjort som en vennetjeneste.

Solberg ser ikke på det å åpne for assistert befruktning for enslige som noen veldig omfattende endring, all den tid adopsjon for enslige er tillatt.

– Når det gjelder surrogati håper jeg debatten i vårt parti er bilagt for en god stund nå. Det er gode argumenter mot surrogati, sier Høyre-lederen.

Sp-skuffelse over Høyre-vedtak

Senterpartiet er i likhet med KrF skuffet over at Høyre går inn for både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

– Vedtaket om assistert befruktning til enslige hadde jeg aldri trodd Høyre ville gå inn for. Spørsmålet er om de mener dette skal skje uten en vesentlig egenbetaling, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun viser til at Stortinget i fjor behandlet en prioriteringsmelding for helsevesenet.

– Dette vedtaket er i strid med de kriteriene som Stortinget samlet sluttet seg til skulle være førende for prioriteringer i helsevesenet vårt. Meldingen la til grunn at alle tiltak skal vurderes opp mot hvilken nytte de har, hvilke ressurser de krever og hvor alvorlig tilstanden er, sier hun, og legger til:

– I vedtaket om assistert befruktning til enslige bryter Stortinget et prinsipp om at helsehjelp skal knyttes til sykdom.

Annonse

– Å være enslig er ikke en sykdom. Likevel skal man nå få hjelp av staten til å bli gravid, sier Sp-politikeren.

Ap: Glad Høyre vil støtte våre forslag

Arbeiderpartiet har allerede foreslått å tillate eggdonasjon og er godt fornøyd med at Høyre lørdag sa ja til dette.

– Bioteknologimeldingen er nå til behandling i komiteen etter at den har ligget der ett år fordi Høyre ikke greide å ta et standpunkt i fjor. Vi har allerede foreslått dette og er glad for at Høyre nå vil støtte våre forslag, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol til NTB.

Forslag om å tillate eggdonasjon ble også i fjor diskutert heftig på Høyres landsmøte, men da endte partiet med å utsette saken.

– Det ville vært flertall for eggdonasjon på Stortinget uten Høyres stemmer. Men det er viktig at helseministerens parti er med på laget når vi nå endelig kan gå fra å debattere om eggdonasjon skal bli lovlig, til å diskutere hvordan dette tilbudet skal rammes inn for norske kvinner og familier, sier Kjerkol.

Må gjennomføre det han er mot

Solberg stemte selv for assistert befruktning for enslige, men mot eggdonasjon. Mannen som får ansvar for å følge opp sakene i regjering, helseminister Bent Høie, var imot begge deler.

– Det var ventet at landsmøtet kom til å si ja til eggdonasjon. Det er et vanskelig spørsmål, det er gode argumenter på begge sider, sier Høie til NTB.

Han sier imidlertid at det blir et prioriteringsspørsmål hvor mye staten skal dekke av behandlingene som skal tilbys.

– Det er allerede slik at ved assistert befruktning betaler man en betydelig høyere egenandel enn det man gjør med annen medisinsk behandling, sier Høie.

Han bekrefter at dette dermed vil bli et tilbud til dem som har råd til det.

Hvem er mor?

Hele 11 av 15 fylkeslag hadde gått inn for eggdonasjon før landsmøtet, men det ble likevel en engasjert debatt før vedtaket ble fattet.

Motstanderne mener eggdonasjon skaper tvil om hvem som er mor og at barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav må komme foran. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen påpekte også at eggdonasjon også er mer komplisert og kostbart enn sæddonasjon.

Flere unge høyrekvinner, med høyrekvinnenes leder Tina Bru i spissen, gikk på talerstolen og talte varmt for donasjon, ikke minst som en likestillingssak. Teknologien og den medisinske utviklingen gjør det forsvarlig å sidestille inngrepene, ble det påpekt.

I debatten om assistert befruktning for enslige var flere opptatt av at det bør fødes flere barn i Norge. Med referanse til Beyonces «All the single ladies» ble enslige mødres evne til å være gode omsorgspersoner, uten ring på fingeren, understreket.

Neste artikkel

KrF vil garantere bønder strømstøtte ut året