Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KNM Helge Ingstad blir ikke reparert

– Regjeringen har nå besluttet at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Ingstad, enn å reparere den, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil det koste langt mer å reparere KNM Helge Ingstad enn det vil koste å kjøpe en helt ny fregatt. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret / NTB scanpix / NPK
Ifølge Forsvarsdepartementet vil det koste langt mer å reparere KNM Helge Ingstad enn det vil koste å kjøpe en helt ny fregatt. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret / NTB scanpix / NPK

En tilstandsrapport fra Forsvarsmateriell viser at det vil koste 12-14 milliarder å reparere fartøyet. Til sammenligning vil det koste 11-13 mrd. kroner å bygge et nytt tilsvarende fartøy. Det er også knyttet større usikkerhet til reparasjon av fartøyet.

Den operative evnen skal erstattes, skriver regjeringen.

– Helge Ingstads forlis har betydelige konsekvenser for forsvaret av Norge. Vi har store havområder og en lang kystlinje. God kontroll til sjøs er helt essensielt i forsvaret av landet. Derfor har vi hele veien vært klare på at den kapasiteten KNM Helge Ingstad representerer må reetableres. Jeg vil be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan den operative kapasiteten kan erstattes, sier forsvarsministeren.

Forsvaret har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde operativ evne på kort sikt, blant annet blant annet ved bruk av doble besetninger på de seilende fregattene og KNM Maud.

Det ble i midten av mai kjent at en reparasjon av KNM Helge Ingstad trolig vil koste mer enn å kjøpe en ny fregatt, og det vil også være forbundet med risiko.

Endelig beslutning er nå fattet.

Neste artikkel

Norge og Sverige styrker forsvarssamarbeidet