Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kamp for åpen scene mellom Jensen og Meyer

Finansminister Siv Jensen har ikke lenger tillit til Christine Meyer som SSB-sjef. Men Meyer vil ikke vike og svarer med knallhardt motangrep.

Finansminister Siv Jensen (Frp) gjorde det klart at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjef Christine Meyer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit, sa finansministeren under en pressekonferanse fredag.

– Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg, sa Jensen.

På gjentatte spørsmål om hva som nå skjer med Meyer, som tidligere fredag slo fast at hun akter å fortsette i stillingen, spilte Jensen ballen tilbake til den hardt pressede SSB-sjefen.

Finansministerens tiltak for SSB

Finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag fram en plan med tiltak for å skape ro rundt SSB:

Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018.

Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men det er viktig at samfunnsaktørene blir hørt, og at man får en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingen skal ha framover.

Finansdepartementet vil gjennom tett dialog med styret gjøre sitt ytterste for å skape ro rundt byrået.

Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.

Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet.

– Jeg har meddelt henne at hun ikke lenger har min tillit. Det mener jeg hun må vurdere nøye, sa Jensen.

Politisk press

Jensen og Meyer skulle egentlig ha møtt hverandre til et tredje møte om bråket i SSB fredag morgen. Men medieoppslag som slo fast at Meyer var ferdig i jobben, gjorde at hun tok med seg advokat.

Når Jensen så ikke ville møte Meyer med advokat til stede, ble møtet avlyst.

I stedet ble det to oppsiktsvekkende og høyst uvanlige pressekonferanser der de to redegjorde for sitt svært ulike syn på saken. Først ute var SSB-sjefen.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer. Hun gikk til angrep på Finansdepartementets ledelse og anklaget Siv Jensen for å utøve politisk press.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Konkret hevdet hun at SSB er blitt «presset på innvandringsfeltet».

Avviser

Siv Jensen avviser at hun har utøvd politisk press, og sier samtidig at hun støtter opp om SSBs uavhengighet.

– Det avgjørende viktig at SSB er faglig uavhengig, men byrået er underlagt Finansdepartementet administrativt og styres gjennom tildelingsbrev og kontrakter som inngås med oss og andre departementer, sa hun.

Les også: Regjeringen må rydde opp i SSB-bråket

Annonse

Mens Jensen mener SSB har sett bort ifra tydelige beskjeder underveis i dialogen med Finansdepartementet, antyder Meyer at hun ble ilagt munnkurv. Allerede 31. oktober skal hun ha foreslått å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, fastslo Meyer.

Hareide vil ha avklaring

KrF-leder Knut Arild Hareide krever at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt på spill i den pågående prosessen.

– SSBs uavhengighet er helt avgjørende. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt, fortsetter han.

Under pressekonferansen sa Jensen at hun akter å sørge for at tilliten til Statistisk sentralbyrå gjenopprettes. Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.

– Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sier Jensen.

Styret i SSB har kalt inn til et ekstraordinært møte fredag klokka 15. Dette møtet skal foregå over telefon. Meyer er ansatt som tjenestemann på åremål og utnevnt i statsråd. Ifølge styreleder Morten Reymert er ikke styret part i ansettelsesforholdet.

Sp: – Jensen gjør det vanskelig for de ansatte

Sps Sigbjørn Gjelsvik vil ha full stans i omorganiseringen i SSB, ikke bare at den settes på hold. Han mener situasjonen skaper uvisshet for de ansatte.

– Siv Jensen gjør det enkelt for seg, men svært vanskelig for de ansatte, når hun ikke er villig til å sette et endelig punktum for Meyers hasteomorganisering, sier Gjelsvik, som sitter på Stortinget for Senterpartiet.

Han frykter at de ansatte må leve i usikkerhet «i årevis framover», og viser til at Jensen har utsatt prosessen til etter statistikklovutvalgets rapport er klar.

– Rapporten vil trolig tidligst vil være ferdig behandlet i 2019, mener Gjelsvik.

– De 25 SSB-forskerne som Christine Meyer ønsket å omplassere, hadde fortjent bedre etter den prosessen som har vært, sier Gjelsvik.

Neste artikkel

Hvordan fikk Norge det store havet?