Jussprofessor: – Stortinget kan få mer makt over rovdyra

Jussprofessor Eivind Smith mener det kan være en fordel med ei uavhengig rovdyrklagenemnd.

Professor Eivind Smith sier at ei uavhengig klagenemnd vil føre til mindre politisk styring i enkeltsaker. Foto: Anders R. Christensen

I den nye regjeringsplattformen lanserer Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre en plan om å etablere ei «uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene». Det reagerer flere av rovviltnemnd-lederne på.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Se unik video: Her passerer ulven, bjørnen, gaupa og jerven forbi samme viltkamera