Jussprofessor: – Stortinget kan få mer makt over rovdyra

Jussprofessor Eivind Smith mener det kan være en fordel med ei uavhengig rovdyrklagenemnd.

Professor Eivind Smith sier at ei uavhengig klagenemnd vil føre til mindre politisk styring i enkeltsaker. Foto: Anders R. Christensen
Professor Eivind Smith sier at ei uavhengig klagenemnd vil føre til mindre politisk styring i enkeltsaker. Foto: Anders R. Christensen

I den nye regjeringsplattformen lanserer Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre en plan om å etablere ei «uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene». Det reagerer flere av rovviltnemnd-lederne på.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Rovdyrforliket ligger fast for regjeringa – vil effektivisere skyting av rovdyr