Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jegerforbundet og WWF står sammen i felles innspill for naturen

Flere organisasjoner går ut mot vindkraftutbygging. I innspillet til regjeringen står til og med WWF og Norges Jeger- og Fiskerforbund side om side.

Flere organisasjoner vil ha strengere regler for vindkraftutbygging i landet, og større vern av natur. Foto: Siri Juell Rasmussen
Flere organisasjoner vil ha strengere regler for vindkraftutbygging i landet, og større vern av natur. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Regjeringen har lagt fram en vindkraftmelding som skal ta mer hensyn til natur og friluftsliv, men vi er bekymret for at det er mange fine ord og få konkrete tiltak. Naturen må tas på alvor i vindkraftpolitikken, og det trengs langt kraftigere lut for å unngå at vindkraftutbygging ødelegger viktige natur- og friluftsområder i Norge.

Det sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet ifølge en pressemelding.

Naturorganisasjonen har sammen med Norsk Ornitologisk Forening, Den Norse Turistforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv, Natur og ungdom, Sabima og WWF kommet med felles innspill om vindkraft.

– Vi må ta vare på naturen for å bidra til å løse klimautfordringene, og vi må løse klimautfordringene for å ta vare på naturen. Dette må Stortinget legge til grunn når de skal behandle vindkraftmeldingen og legge rammene for framtidens energipolitikk, sier Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

12 innspill

Annonse

De åtte organisasjonene har kommet med hele 12 innspill til regjeringen i forbindelse med høringen av vindkraftmeldingen, som olje- og energiminister la fram i sommer.

– Hele vindkraftpolitikken må legges om. Vi har sett hvor galt det kan gå når myndighetene presser gjennom store prosjekter uten å utrede skikkelig hvordan de vil påvirke natur, truede arter, naturbaserte næringer og friluftslivet, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

– Nå trenger vi et regelverk som hindrer at slike konsesjoner blir gitt i framtiden, men meldingen som ligger på bordet er ikke tydelig nok til å oppnå dette, legger han til.

Vil ha gjennomgang av behov for energi

På lengre sikt mener organisasjonene at det er behov for å se fornybar energi i et større perspektiv.

– Vi mener Stortinget bør be regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av behovet for og utbygging av fornybar energi, hvor alternative energikilder veies opp mot hverandre. Vi trenger en helhetlig energi- og klimastrategi som sikrer at man velger de beste tiltakene både for klima, biologisk mangfold, friluftsliv, lokalsamfunn og bolyst, sier Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Neste artikkel

Etter stansen i utbyggingen: – Vi trenger også vindkraft på land