Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Ingen har bedt om å felle denne ulven, ikke engang Nationen

Frp og Senterpartiets hasteforslag om å felle en genetisk viktig ulv ligger ikke an til å få flertall. Det kom fram under debatten i stortingssalen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Jon Georg Dale (FrP) i stortingssalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Jon Georg Dale (FrP) i stortingssalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Arbeiderpartiet er fullstendig i villrede. Det ser dessverre ikke ut til at det blir flertall for noe som helst, sier en oppgitt Jon Georg Dale (Frp) til Nationen.

Arbeiderpartiet har enda ikke signalisert at de støtter Sp og Frp sitt hasteforslag om oppheve buffersonen som verner den genetisk viktige Elgå-ulven i Rendalen. De har heller ikke avvist å støtte forslaget.

Torsdag gikk Frp og Sp ut mot Ap i Nationen, og kalte Aps forslag for «tannløst», blant annet grunnet ordlyden i Ap-forslaget, som ber regjeringen "omgående, og senest innen 15. desember 2020, følge opp en tydelig soneforvaltning av ulv ved ikke å tillate at områder utenfor ulvesonen unntas fra lisensfelling så lenge Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er oppnådd".

– «Omgående» betyr umiddelbart, sa Nils Kristen Sandtrøen (Ap) fra talerstolen.

Statsråd Sveinung Rotvatn (V) har åpnet for å flytte ulven, dersom Stortinget åpner for lisensfelling i den midlertidige vernesonen.

Avgjøres mandag

På mandag tar Stortinget stilling til både forslaget fra Frp og Sp, og forslaget til Ap.

Fredag formiddag hersket det forvirring rundt hvorvidt forslag for Ap var for likelydende det andre forslaget til å bli fremmet, mens Stortingets presidentskap bekrefter til Nationen at begge forslag skal voteres over.

De to partene - Ap på den ene siden og Frp/Sp på den andre - har brukt store deler av uka å debattere ordlyden i hverandres forslag. Dette holdt fram gjennom debatten i stortingssalen, uten at partiene klarte å bli enige.

Sp og Frp ønsker å oppheve buffersonen som beskytter ulven fra og med 15. desember. Sandtrøen sier Aps forslag vil få samme konsekvens.

– Vårt forslag betyr at ordinær lisensforvaltning i hele Rendalen blir gjennomført med oppstart senest 15. desember dersom vi får flertall, sier Sandtrøen til Nationen.

Annonse

– Ikke engang Nationen

Det er rovviltnemdene i region 4 og 5 som har foreslått buffersonen som beskytter Elgå-ulven.

Rotevatn (V) påpeker at ingen har klaget på vedtaket. Han fikk latter i salen da Nationen, som var eneste avis representert i presseboksen i stortingssalen, ble nevnt.

– Nå vil Sp gjennom Stortinget overstyre rovviltnemndenes avgjørelse. De vil beordre felling av en ulv som absolutt ingen har bedt om at skal bli felt. Ikke rovviltnemndene, ikke fylkesmannen, ikke departementet og ikke engang avisa Nationen.

Det eneste tilfellet Nationen kjenner til, er en privatperson som søkte om skadefellingstillatelse av ulven 13. juli i år. Søknaden fikk avslag.

Genetisk viktig ulv

Senterpartiet mener buffersonen er en snikutvidelse av ulvesonen. Det benekter Rotevatn.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kritiserte «buffersonen» som et nytt begrep for å omgå rovviltforliket.

– Dette er ikke en tilsnikelse til å utivde ulvesonen, for det er det bare Stortinget som kan gjøre, svarte Rotevatn.

Sandtrøen i Arbeiderpartiet mener ulven skjebne bør være i tråd med ordinær lisensfelling, så lenge bestandsmålet er nådd.

Rotevatn var klar i sitt forsvar av ulven. Han mener man risikerer at bestandsmålet ikke nås på sikt, dersom man feller denne ulven.

– Å ta vare på genetisk verdifull ulv er en sentral del av rovviltforliket. Den sør-skandinaviske ulvestammen er så innavla at om en ikke får inn nye gener med jevne mellomrom, så er ganske enkelt bestandsmålet vårt for lavt til at stammen vil være levedyktig. Og det er vel også grunnen til at rovviltnemndene har valgt å skjerme det aktuelle ulveparet fra lisensjakta.

Rotevatn kritiserte presidentskapet for å ta opp hastebehandlingen, og sier til Nationen at forslaget aldri ble forelagt ham eller departementet før det ble fremmet.

– Hva er det som haster så mye at ansvarlig statsråd ikke blir bedt om å kommentere forslaget eller får det tilsendt? Men vi fant det på Stortingets nettside, så jeg har lest det, sa han på talerstolen.

Neste artikkel

Bålaksjon mot rovdyrpolitikken: Lokallagsleiar fryktar beitesesongen blir dramatisk