Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hurdalsplattformen: EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Leder i Ap Jonas Gahr Støre og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell. Foto: Torstein Bøe / NTB
Leder i Ap Jonas Gahr Støre og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen Hotell. Foto: Torstein Bøe / NTB

Regjeringsplattformen ble lagt fram i Hurdal onsdag.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane, heter det.

Annonse

Jernbanereformen fra EU har skapt stor debatt blant stortingspartiene. I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke. Valget i september førte imidlertid til flertall for partiene som stemte mot.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ba i slutten av september Solberg-regjeringen om å utsette behandlingen av reformen til det nye Stortinget har tiltrådt, noe regjeringen avviste.

EUs fjerde jernbanepakke er en jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Den gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Et kjerneelement i reformen er at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Neste artikkel

Støre satser på nasjonalt eierskap og kompetanse