Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre vil nekte småkommuner eget barnevern

Kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet kan ikke sikre en god nok tjeneste, mener Kristin Ørmen Johnsen (H). Partiet vil nekte dem å ha eget barnevern.

Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix

Ifølge Aftenposten har Høyre gjort en gjennomgang. Den viser at 40 norske kommuner har færre enn fem ansatte, ikke er en del av en prosess med sammenslåing med andre kommuner eller ikke samarbeider interkommunalt om barnevernstjenesten.

– Vi vet at barnevernet er blant de aller mest sårbare tjenestene i små kommuner. Der er det små forhold, og det kan være naboen din som er den ene i kommunen som er barnevernsansvarlig. Det blir vanskelig å ha riktig distanse når det blir så tett og nært, sier Kristin Ørmen Johnsen, som er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Annonse

Hun trekker også fram at barnevern med få ansatte ikke har mulighet til døgnbemanning. Partiet vil gi kommune med færre enn fem barnevernsansatte frist ut året med å omorganisere seg. Hvis ikke, ber Kristin Ørmen Johnsen Barne- og familiedepartementet vurdere om de skal fratas tjenesten.

Familie- og barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har større tro på andre tiltak for å sikre et godt barnevern.

– Jeg er ikke sikker på at det beste virkemiddelet for å heve kvaliteten i barnevernet og redusere risiko for svikt, er å kreve at alle tjenester har minst fem ansatte. Det er ingen klar sammenheng mellom risiko for svikt og antall ansatte, sier han til Aftenposten. ©NTB

Neste artikkel

Etterlyser meir breidde i nytt styre i Bondelaget