Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen og Dale møter bøndene i ulvemøte

Fredag møter klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale bondeorganisasjonene i et hastemøte.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter fredag bondeorganisasjonene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter fredag bondeorganisasjonene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De tre organisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har bedt de to ministerne om et hastemøte på bakgrunn av ulveangrepene de siste ukene.

Det viser seg at en einsleg ulv frå Sverige står bak herjingene.

– Våre bekymringer for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme, og alle beitedyr er ikke engang sluppet på beite i områdene som nå er utsatt for ulveangrep. De neste dagene og ukene vil stadig flere sauer og lam bli sluppet på utmarksbeite rundt om i landet og vi tror dessverre ikke Gran og Hurdal blir de eneste beiteområdene som får besøk av «streifende» ungulver på vandring, skriver de i et brev til de to ministerne.

LES OGSÅ: Sauebygda lever i frykt for nye ulveangrep

– Ønsker klargjøring

I brevet ber de om et møte med Helgesen og Dale, for at de skal redegjøre for hvilke tiltak de vil iverksette ved observasjoner og angrep av rovvilt i prioriterte beiteområder.

– Vi ønsker en klargjøring fra regjeringen på utsagnet fra Miljødirektoratet til fylkesmannen i Oppland og at "situasjonen må løses lokalt". Vi ønsker å få klargjort forhold omkring "utsatte beiteslipp" både når det gjelder godtgjørelse og erstatning, står det videre i brevet.

Annonse

LES OGSÅ: Solberg: – Ikke bare penger og erstatning

Godtgjøring

Bondeorganisasjonene vil også ha klarhet i godtgjøring til ekstra innsats fra beitebrukerne i beitelaget.

– Vi ønsker å drøfte praksis med ar fellingstillatelser gis for et svært kort tidsrom, og svært ofte bare ett dyr av gangen. Fellingstillatelser må gjelde inntil angrep opphører. Vi ønsker også å drøfte sen og manglende oppfølging av henvendelser fra kommuner og beitebrukere, skriver de videre.

LES OGSÅ: Fellingsløyvet på Hurdals-ulven er forlenget for fjerde gong

Neste artikkel

Gjødselsjokk: – Bør bekymre langt fleire enn bønder