Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen med nye ulve-svar

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ventes senere i dag å legge fram et nytt vedtak knyttet til lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møter pressen senere i dag for å presentere nye vedtak om ulv. Foto:Felix André Skulstad / Mostphotos

Helgesen har kalt inn til pressekonferanse klokken 12.30 der detaljene blir lagt fram.

For en drøy uke siden fikk WWF medhold i tingretten i kravet om å stanse lisensfellingen. Avgjørelsen vakte kraftige reaksjoner fra bondeorganisasjonene, så vel som fra flere av partiene på Stortinget.

Norges Bondelag har krevd at miljøvernministeren fatter et nytt og bedre begrunnet ulvevedtak, og etter det NTB erfarer er et slikt vedtak blant det som legges fram på fredagens pressekonferanse.

Allerede i forrige uke slo Helgesen fast at han vurderte å fatte et nytt vedtak som skal rette opp forholdene som tingretten har innvendinger mot.

Annonse

– Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten. Sannsynligheten er imidlertid stor for at en ankeprosess vil gjøre at det tar lengre tid før lisensfellingen eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrer vedtaket, sa Helgesen i forrige uke.

Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allerede i gang da WWF krevde jakten stanset, og fem dyr var skutt.

WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

Neste artikkel

Hannulv skoten i Hedmark