Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen forsvarer ulvebeslutning i Stortinget

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forsvarte sin beslutning om å nekte lisensfelling av flere ulver, men vil se på loven og varsler lav terskel for å skyte ulv som blir nærgående.

Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) redegjør for ulvesynspunkt i Stortinget tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) redegjør for ulvesynspunkt i Stortinget tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helgesen kom på eget initiativ til Stortinget tirsdag for å redegjøre om den betente ulvesaken.

– Jeg ser ikke at jeg i denne saken kunne komme til en annen beslutning, sa Helgesen, og viste til vurderingen som er gjort av lovavdelingen i Justisdepartementet.

Helgesen har fått mye kjeft etter at han før jul sa nei til å skyte 32 ulv i ulvesonen, og kun tillot jakt på 15 ulv i såkalte beiteprioriterte områder.

LES OGSÅ: Ulvestriden: Helgesen kan åpne for lovendring

Bedre samsvar

Naturmangfoldsloven setter klare rammer for når ulv kan felles og vurderingen fra lovavdelingen i Justisdepartementet var at 32 ulver i ulvesonen ikke kunne skytes.

– Vi arbeider nå med å finne løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger best mulig sammen, sa Helgesen.

Han varslet å vurdere endring av Naturmangfoldloven og viser til at en bestemmelse i Bernkonvensjonen er utelatt fra loven.

LES OGSÅ: 3 nye dyr kan skytes utenfor ulvesonen

– Økt fleksibilitet

Denne bestemmelsen tillater begrenset felling av dyr av flere hensyn enn det den norske loven tillater, der skadepotensialet for beitedyr er avgjørende.

– En slik endring vil kunne gi økt fleksibilitet i forvaltningen og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv, selv om det må understrekes at Bernkonvensjonens rammer er strenge, sier han.

Følg Nationens dekning av rovdyr her!

Helgesen listet for øvrig opp tolv tiltak som kan føre til at flere ulver blir skutt. Blant annet har han bedt Justisdepartements lovavdeling om en ny vurdering av ulvens negative effekt på jaktretten.

Annonse

Han varsler lav terskel for å skyte ulv som blir nærgående og bedre overvåking av ulvene og dokumentere skadepotensial. Han vil også vurdere opplæring av sporhunder. I tillegg vurderes økonomisk kompensasjon til de som taper på å bo i ulvesonen og ekstra midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.

LES OGSÅ: Dette er historien om ulv i Norge

Endret forklaring

Helgesen forklarte også at Justisdepartementets lovavdeling ikke så grunnlag for å konstatere at skadepotensiale knyttet til beitedyr var til stede. Forklaringen avviker fra det budskapet statsråden hadde da jakten ble stanset 20. desember i fjor.

Da sa Helgesen at lovavdelingen fant at det «hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv», og at regjeringen derfor ikke hadde noe annet valg enn å stoppe jakta.

Loven har imidlertid en rekke hjemler for å jakte ulv – uavhengig av skadepotensialet på beitedyr. Disse hjemlene fikk lovavdelingen aldri vurdere. Nå skal flere av dem vurderes på ny.

LES OGSÅ: Ole Kristian løp som besatt med ulven i hælene

Skal se på elgjakta

Potensialet for skade på «annen eiendom» er en av disse jakt-mulighetene. Storskogeierlaget Norskog ønsker å ta ut ulv etter massiv skade på jaktretten. Miljøstatsråden har tidligere avfeid spørsmålet med henvisning til at viltet er eierløst. I går varslet Helgesen at skade på jaktrett skal vurderes likevel.

Nibio har konkludert med at det er «overveiende sannsynlig at ulvebestanden er en stedvis viktig årsak til reduksjonen i elgbestanden», og at konsekvensen er reduserte jaktkvoter og dermed reduserte inntekter for grunneiere med jaktrettigheter.

Jaktretten er en del av eiendomsretten. En Nibio-granskning av regnskapene til 6 større grunneiere i ulvesonen viste en halvering av jaktinntektene siden 2010.

Lovens åpning for jakt etter skade på «annen eiendom» er dermed innfridd, mener Norskog. Den potensielle faren fra nærgående ulver skal også vurderes ut fra ny sporing. Det kan åpne for jakt ut fra allmenne helse- og sikkerhetshensyn.

Neste artikkel

Så mange sau er tatt av rovvilt hittil i år