Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hareide og Bollestad i duell hos KrF-grasrota i Trøndelag

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad argumenterte hardt for hvert sitt syn på hvem partiet bør samarbeide med på et møte i Trøndelag KrF.

– Vi utfordrer partiet denne høsten til å gjøre en tydelig avklaring. Da ligger det i det at vi tror det er vanskelig for partiet å bli der det er, sa Hareide.

Han gikk deretter inn på argumentene for hvorfor han mener KrF bør gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Når alternativet er å samarbeide med den moderate delen til venstre, mener jeg det er å foretrekke fremfor å samarbeide med det som er ganske langt til høyre, sa han.

KrF avgjør sitt veivalg på et ekstraordinært landsmøte 2. november. I perioden 20. til 30. oktober avholdes ekstraordinære fylkesårsmøter om spørsmålet.

Onsdagens åpne medlemsmøte utenfor Trondheim var godt besøkt.

– Fantastisk å se så godt oppmøte på et KrF-møte. Det er lenge siden sist, sa en lokal KrF-er.

Toppene uenige

Hareide minnet om at KrF har vært med i alle ikke-sosialistiske regjeringer – med unntak av Erna Solbergs (H) regjeringer.

– Velger vi å gå inn i Solberg-regjeringen, er jeg redd tyngdepunktet blir til høyre for Høyre, sa Hareide.

Men Bollestad og nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad er av en annen oppfatning.

– Det er problematisk for meg å gå inn i en mindretallsregjering, med SV som et ytterpunkt på den ene siden som vi må forholde oss til i Stortinget, sa hun.

– SV står fjernt fra oss i den kristne kulturarven, understreket Bollestad.

Hun erkjente at et samarbeid med dagens regjering innebærer å svelge Frp «med hud og hår», men uttrykte håp om at KrF sammen med Venstre og Høyre skal klare å trekke regjeringen mot sentrum.

Konkrete saker

Annonse

Både Hareide og Bollestad brukte konkrete saker for å underbygge sine synspunkter.

Partilederen viste til at Sp kanskje er det partiet som står nærmest KrF i verdispørsmål, ruspolitikk og familiepolitikk.

– Sp og KrF har et hjerte som banker for dugnad, sterke lokalsamfunn og mennesker som bryr seg om hverandre, sa han.

Samtidig viste Hareide til den verdimessige avstanden til Frp – og trakk fram alkoholpolitikk, aktiv dødshjelp og søndagsåpne butikker.

Bollestad viste til at KrF finner størst gehør i den for partiet viktige bioteknologipolitikken på høyresiden.

– Skal teknikken styre eller skal etikken styre teknikken? sa hun.

Bollestad trakk også fram KrF-hjertesaken kontantstøtten.

Barnetrygd

Innledningsvis gikk Hareide og Bollestad gjennom noen av partiets politiske prioriteringer i den vanskelige situasjonen det nå er i.

Det handlet om menneskeverd og kamp for de svakeste i samfunnet – som mennesker med funksjonsnedsettelser. Bollestad presenterte likeverdsreformen hun har stått i spissen for.

Videre snakket Hareide om utvalget som har sett på barne- og familiepolitikken. Et nøkkelbudskap er ønsket om å øke barnetrygden, et annet å øke engangsstønaden til gravide.

– Fødselstallene i Norge er rekordlave, sa Hareide.

KrF-toppene snakket også om behovet for internasjonal solidaritet.

– Norge bør ikke være en nasjon som kutter kontakt, men som bygger ned de murene som finnes.

– Vi har prioritert verdens fattige. Vi har løftet et perspektiv utover oss selv, sa Hareide.

Neste artikkel

Ropstad håper å være ferdig sondert innen en uke