Fryktar frihandel vert overordna mål

Sps Liv Signe Navarsete meiner regjeringas stortingsmelding om globalisering og handel gjer frihandel til overordna mål. Ho fryktar følgjene for landbruket.

Svekkja stilling: Sps utanrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete fryktar landbruket får ei svekkja stilling med regjeringas forslag til ny handelspolitikk. Seniorforskar Arne Melchior ved Norsk utanrikspolitisk institutt meiner Noreg i handelsforhandlingar kan tene på å opne for meir landbruksimport. Her saman med Nationens Eva Nordlund. Foto: Vidar Sandnes
Svekkja stilling: Sps utanrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete fryktar landbruket får ei svekkja stilling med regjeringas forslag til ny handelspolitikk. Seniorforskar Arne Melchior ved Norsk utanrikspolitisk institutt meiner Noreg i handelsforhandlingar kan tene på å opne for meir landbruksimport. Her saman med Nationens Eva Nordlund. Foto: Vidar Sandnes

– Landbruksinteresser vil verte tillagt naudsynt vekt i forhandlingar, men vil ikkje i seg sjølv vere grunn til å hindre innleiing av forhandlingar der landbruksinteresser kan ventast å verte råka, skriv regjeringa i meldinga.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Helg + Digital

Bestill

1 mnd for 310,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd for 360,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Bondelaget: - Ei av våre største bekymringar har vore hastverket