Fryktar frihandel vert overordna mål

Sps Liv Signe Navarsete meiner regjeringas stortingsmelding om globalisering og handel gjer frihandel til overordna mål. Ho fryktar følgjene for landbruket.

Svekkja stilling: Sps utanrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete fryktar landbruket får ei svekkja stilling med regjeringas forslag til ny handelspolitikk. Seniorforskar Arne Melchior ved Norsk utanrikspolitisk institutt meiner Noreg i handelsforhandlingar kan tene på å opne for meir landbruksimport. Her saman med Nationens Eva Nordlund. Foto: Vidar Sandnes

– Landbruksinteresser vil verte tillagt naudsynt vekt i forhandlingar, men vil ikkje i seg sjølv vere grunn til å hindre innleiing av forhandlingar der landbruksinteresser kan ventast å verte råka, skriv regjeringa i meldinga.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Arbeiderpartiet stenger døra for kvoteforlik