Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring

Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil ikke støtte regjeringens milliardprosjekt for å fange CO2 og lagre det på havbunnen.

– Da regjeringen la fram prosjektet den 21. september var vi fra Frps side tydelige på at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg. Med Stoltenberg-regjeringens mislykkede forsøk på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovedfokuset for Frp hele veien vært å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier partileder Siv Jensen.

Frp mener en staten, og dermed skattebetalerne, bærer en for stor del av risikoen ved prosjektet.

– Opp mot 18 milliarder kroner i disse investeringene fra statens side går utover andre ting som er viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og bedre velferdstjenester for folk. De private selskapene tar for liten del av regningen, sier Jensen.

Annonse

Hun er skeptisk til at de private selskapene likevel får beholde eierskapet til teknologien og dermed den potensielle gevinsten.

Dessuten mener hun at regjeringen ikke har gjennomført nødvendige kostnads- og risikoreduserende tiltak.

– Et eksempel på dette er at man helt uten grunn kjører i gang to parallelle prosjekter. Dette øker regningen og risikoen for skattebetalerne, mens man i beste fall får utviklet den samme teknologien to ganger, sier Siv Jensen.

Neste artikkel

Visst hastar det med det grøne skiftet – men unngå storstilt tap av natur