Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forlenger ordning med lys og bås i jervejakta

Kunstig lys på åte og elektronisk overvåking av jervebås skal også i vinter være mulig å bruke for utvalgte jervejegere.

Det er hittil i år registrert 62 jervekull i Norge. Det er en oppgang på fire kull fra i fjor. Foto: Lars Gangås / Statens naturoppsyn
Det er hittil i år registrert 62 jervekull i Norge. Det er en oppgang på fire kull fra i fjor. Foto: Lars Gangås / Statens naturoppsyn

Klima- og miljødepartementet viderefører i høst og vinter prøveordningen hvor utvalgte jegere som deltar i lisensjakta på jerv kan bruke kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås, opplyser regjeringen i en pressemelding.

I juni sendte departementet ut en pakke med endringsforslag til rovdyrforvaltningen med høringsfrist 1. oktober. Der foreslår regjeringen at lys og bås-ordningen skal gjøres permanent. Men i og med at jervejakta begynner allerede 10. september, blir det altså forlengelse også i år. Ti prosjekter deltar i prøveordningen.

– Det er da naturlig å åpne for en midlertidig videreføring kommende lisensfellingsperiode i påvente av høringen og en endelig beslutning i saken, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i pressemeldingen.

Annonse

Jaktmetodene har vært prøvd ut i lisensfellingen siden 2015. Forsøksordningen ble opprinnelig avsluttet i februar i fjor, men ble likevel forlenget inn i 2018-jakta etter sterkt ønske fra flere hold.

Bakgrunnen for at prøveordningen ble innført i 2015 var et mål om å effektivisere lisensfellingen av jerv. Stortinget har vedtatt at det skal være lisensfelling som skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv.

En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom såkalte hiuttak, der mora og eventuelle valper graves ut av hiet og skytes.

Hiuttak er både omstridt og dyrt, og det er et mål å gjøre dette minst mulig. Lys- og båsordningen er et grep for å prøve å kutte bruken av hiuttak.

Neste artikkel

Vedum utelukker ikke Frp-samarbeid i rovdyrspørsmål