Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbundsleder ut mot Ap og egen leder

Ap stemte mot forslaget om å gi norske lover og tariffavtaler forrang i EØS. Det overrasker lederen i LO-forbundet El og IT, Jan Olav Andersen.

Arbeiderpartiet stemte mot SV og Senterpartiets forslag i Stortinget om å be regjeringen sørge for at norsk arbeidslivslovgivning og tariffavtaler skal gis forrang foran EØS-avtalen.

Uenige om EØS

Både i år og i 2013 fattet LO-kongressen vedtak om norsk forrang i EØS.

I år stemte Arbeiderpartiet imot. SV og Senterpartet stemte for.

LO-lederen har støttet Aps nei til forrang i EØS.

Både LO-lederen og Ap mener Norge har nok handlingsrom i EØS.

Forbundsleder i EL og IT, Jan Olav Andersen, er uenig. Han ønsker Norge ut av EØS.

Partiet har siden begrunnet avgjørelsen sin med at Norge har nok handlingsrom i EØS.

– Bør anerkjenne behovet

I 2013 fattet LO-kongressen vedtak om at norsk arbeidslivslovgivning og tariffavtaler skal ha forrang foran EØS-avtalen. LO-kongressen fattet vedtak om forrang også i år.

– Når slike politiske initiativ blitt tatt, synes jeg Ap og LO-lederen bør anerkjenne behovet, sier Andersen, som er gjest i Nordlunds kvarter på nationen.no denne uka.

Å gi norske lover og tariffavtaler forrang i EØS, strider mot det Norge skrev under på i EØS-avtalen.

HØR PODCAST AV SENDINGEN HER!

Mener Aps nei er underlig

Forbundslederen viser til at Norge har en tradisjon for tariffavtaler der partene i arbeidslivet har kontroll og forhandler seg imellom. Et overnasjonalt organ som etablerer regelverk som skal sette tariffavtaler til side, strider mot modellen for å organisere arbeidslivet i Norge, legger han til.

Arbeiderpartiets nei til forrang i EØS har siden fått støtte fra LO-lederen, Hans-Christian Gabrielsen.

– På bakgrunn av LOs vedtak synes jeg det er underlig, sier Jan Olav Andersen.

Stor skepsis

«På bakgrunn av LOs vedtak synes jeg Aps nei til forrang i EØS er underlig».

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT
Annonse

EL&IT er et LO-forbund for ansatte innen IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har 38.000 medlemmer, og er et av de større forbundene i LO.

En intern spørreundersøkelse i forbundet viste at hele 43 prosent av medlemmene ønsket en ny handelsavtale som erstattet EØS-avtalen. 18 prosent var imot.

Andersen mener at skepsisen skyldes at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blir oppfattet som en voksende utfordring.

Vil ha Norge ut

Arbeiderpartiet står fast ved at Norge har nok handlingsrom i EØS-avtalen til å kunne regulere eget arbeidsliv.

Andersen anerkjenner at Norge har et handlingsrom i EØS. Forbundslederen støtter initiativ for å sikre norske interesser i dette handlingsrommet, som for eksempel reservasjonsretten mot enkeltdirektiv.

– Dette støtter jeg helhjertet, men hvorvidt det er stort nok handlingsrom er det nok delte oppfatninger om. For vår del mener vi det er for lite, og at EØS-avtalen bør sies opp, sier Andersen.

– Begrenser mulighetene

Verftssaken viser at EØS går rett inn i norsk arbeidsliv. Til tross for at regjeringen vant fram i Høyesterett, har regjeringen tatt initiativ for endring av tariffreglene for at de skal være i samsvar med EØS-regler.

Dette mener Andersen er et eksempel på at EØS-avtalen bidrar til å sette ILO-konvensjonen til side.

– Dette går inn under sosial dumping og er et eksempel på at EØS begrenser mulighetene vi har til å iverksette tiltak, sier forbundslederen.

Neste artikkel

Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister