Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere kommuner samler seg i vindkraft-protest mot staten – føler seg overkjørt

Tysvær kommune er provosert over måten de har blitt behandlet i vindkraft-saker. Nå har de satt i gang et kommuneopprør mot vindkraft.

Flere kommuner føler seg nå overkjørt av statlige myndigheter i vindkraftsaker. Foto: Siri Juell Rasmussen
Flere kommuner føler seg nå overkjørt av statlige myndigheter i vindkraftsaker. Foto: Siri Juell Rasmussen

På starten av 2000-talllet ble det gitt konsesjon til vindkraftutbygging i Tysvær kommune i Rogaland. Men årene gikk uten at bygging ble iverksatt. Med årene har planene for utbygging endret seg, og utbygger har sendt inn endringsplanene til NVE og ble deretter sendt ut på høring.

Endringene ble tatt til følge. Politikerne i Tysvær mener det er gjort for store endringer fra den gangen konsesjon ble gitt for første gang.

Klagene fra Tysvær ble ikke hørt. Heller ikke fra lokale organisasjoner, fylkeskommunen eller Fylkesmannen. Olje- og energidepartementet godkjente endringene.

– Skal jobbe for å bli hørt

Nå har ordfører Sigmund Lier sett seg lei av å ikke bli hørt. Han har tatt initiativ til å samle kommuner som opplever at de ikke blir lyttet til i saker som dreier seg om vindkraft.

– Vi skal jobbe for at staten, departementet og Stortinget hører oss. Kommunene skal få mer råderett om man ønsker disse endringene og om vi ønsker denne vindkraften. Slik det er nå kommer kommunen med et høringssvar, og så er man prisgitt om NVE velger å lytte til oss, sier Lier til Nationen.

Han sier de nå vil jobbe mot å påvirke stortingsmeldingen om vindkraft på land som er ventet før sommeren.

– Vi har bestemt at vi skal skrive inn nei til vindkraft på land inn i vår kommuneplan, for å være helt tydelige på kommunen sitt syn.

Endret konsesjon

Lier opplever at kommunen har mistet mulighet til å bestemme over eget område når det kommer til vindkraftsaker.

– I starten hadde vi positive uttalelser til de konsesjonene som var, i ettertid ble selve konsesjonen endret, både med tanke på størrelse, hvordan de var plassert og høyde på vindturbinene. Det har vokst en økende motstand mot vindkraft i kommunen, men vi registrerer at ingen av våre innspill er tatt høyde for. Det som er mest frustrerende som ordfører, er at vi ikke er herre i eget hus lenger.

Lier har også forsøkt å sende et åpent brev til olje- og energiminister Tina Bru hvor han gir uttrykk for sin misnøye.

Annonse

– Statsråden må unnskylde meg, men med respekt å melde opplever Tysvær kommune at den politikken og praksisen som blir ført kjører over oss, skriver Lier i sitt åpne brev til statsråd Bru.

Flere samler seg

Men Tysvær og Lier er ikke alene om å føle på avmakt og misnøye knytta til vindkraftpolitikken i Norge. Ordførerne i Lyngdal og Høyanger er blant dem som har vært tidlig på og tatt del i initativet. Klassekampen var først ute med saken.

– Vi har tatt initiativ til oppropet fordi vi mener at lokaldemokratiet i disse utbyggingssakene fullstendig blir satt til side og at disse områdene bør få en skikkelig behandling gjennom kommunale- og regionnale planer, hvor prosessen styres etter plan- og bygningsloven og ikke som i dag etter energiloven, sier Jan Kristensen (H), ordfører i sørlandskommunen Lyngdal.

Høyanger-ordføreren føler også at kommunen blir pekt på selv om de ikke ønsker vindkraft.

– Vi føler at vi som kommune ikke blir hørt av nasjonale myndigheter i vindkraftsaker. NVE pekte våren 2019 på nær hele norsiden av Høyanger kommune som godt egnet for vindkraft. På Høyanger sørside er om lag halve arealet pekt på som godt egnet, forteller ordfører Petter Sortland

– Det er et stort lokalt engasjement mot vindkraft i kommunen vår, og Høyanger kommunestyre har et enstemmig vedtak som sier at vi ikke ønsker vindkraft i vår kommune, sier han til Nationen.

Ap-ordføreren gir nå sin fulle støtte til Tysvær.

– Sigmund Lier og flere med han har tatt et prisverdig initiativ som vi i Høyanger kommune støtter fullt opp om, sier Sortland.

Neste artikkel

Vindkraftmotstander Birgit Oline Kjerstad (SV) blir stortingspolitiker