Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiskeriministeren la fram et forenklet kvotesystem

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

– Det går bra i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix
– Det går bra i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det går bra i fiskerinæringen. Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Fredag la fiskeriministeren fram stortingsmeldingen om kvotesystemet. Meldingen inneholder flere tiltak som skal sørge for et enklere og et mer fleksibelt og effektivt system for næringen.

Annonse

Fakta

Fakta om det nye kvotesystemet for fiskerinæringen

Dette er noen av tiltakene i stortingsmeldingen om det nye forenklede kvotesystemet for fiskerinæringen:

Det innføres en ny fiskeritillatelse som erstatter dagens konsesjoner og deltakeradganger.

Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter.

Det skal opprettes en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.

Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.

Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.

I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen opprettholdes.

– Tiltakene vi nå foreslår vil gjøre systemet mindre krevende for næringen og forvaltningen. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fortsatt bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten, sier Nesvik.

I tillegg til en gjennomgang av kvotesystemet, legges det også fram to strategier: én for helårsarbeidsplasser og én for bruk av hele fisken.

Neste artikkel

Fiskarar håvar inn pengar på silderogn