Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Finnmarksloven kan bli ny snubletråd for sammenslåingen i nord

Strid om hvem som skal sitte i styret for Finnmarkseiendommen, kan skape ny floke for sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Reindyr krysser riksvei 93 Alta og Karasjok. Finnmarkseiendommen (FeFo) som ble etablert i 2006, eier 95 prosent av all grunn i Finnmark, og er landets nest største grunneier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Reindyr krysser riksvei 93 Alta og Karasjok. Finnmarkseiendommen (FeFo) som ble etablert i 2006, eier 95 prosent av all grunn i Finnmark, og er landets nest største grunneier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Et avklaringsmøte mellom fylkestinget i Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet torsdag ga ingen løsning.

– Det er tydelig at departementet har det travelt. De griper til den enkleste løsningen og pusher på, så de kan kjøre saken fram for Stortinget og være klar til årsskiftet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Departementet har foreslått at oppnevnelsen av tre styremedlemmer fra fylkestinget i Finnmark overføres til det nye sammenslåtte fylkestinget mellom Finnmark og Troms. Vassvik mener at dette strider mot intensjonene i Finnmarksloven, som skal representere befolkningen i Finnmark.

Fylkestinget i Finnmark har foreslått for departementet at man isteden kan lage en kommunemodell, der kommunene i Finnmark velger de tre styremedlemmene.

Annonse

– Det vi særlig har reagert på, og som vi la fram for departementet i dag, er at de i altfor liten grad har utredet alternativene. De har ikke engang vurdert konsekvensene av sitt eget forslag. Når det dreier seg om en lovendring, forventer vi et grundigere forarbeid, sier fylkesordføreren.

Statssekretær Anne Karin Olli vil ikke gå inn på drøftingene i møtene, men opplyser at partene er enige om å møtes igjen. Ifølge Vassvik er neste møte lagt til slutten av mai.

Troms og Finnmark skal etter planen slås sammen til et felles fylke ved årsskiftet 2019/2020. Det har vært store protester spesielt i Finnmark, både blant politikere og i befolkningen.

Finnmarkseiendommen (FeFo) som ble etablert i 2006, eier 95 prosent av all grunn i Finnmark, og er landets nest største grunneier.

(©NTB)

Neste artikkel

Flere bønder sliter med overvintringsskader i Troms og Finnmark